logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 10 de gener de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
6 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:52)
Copiar URL
foto
(00:01:44)
Copiar URL
foto
(00:03:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:13)
Copiar URL
13 intervencions
16 intervencions
23 intervencions
1 intervencions
(01:51:55) - 6. Mocions
19 intervencions
56 intervencions
foto
(02:22:23)
Copiar URL
foto
(02:23:28)
Copiar URL
foto
(02:25:36)
Copiar URL
foto
(02:29:30)
Copiar URL
foto
(02:31:16)
Copiar URL
foto
(02:45:15)
Copiar URL
foto
(02:46:17)
Copiar URL
foto
(03:02:35)
Copiar URL
foto
(03:13:36)
Copiar URL
foto
(03:18:01)
Copiar URL
foto
(03:19:22)
Copiar URL
foto
(03:39:09)
Copiar URL
(03:41:41) - 8 - Públic
7 intervencions
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(03:41:47)
Copiar URL
foto
(03:53:13)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(03:55:46)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
34 intervencions
1. 4905/2018_Aprovació de la inadmissió del recurs de reposició interposat per CSIF, contra la plantilla de l’exercici 2019.
2. 5432/2018_Aprovació del Reglament de règim intern del centre ocupacional Trencadís de la Pobla de Vallbona
3. 5719/2018_Aprovació de la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials
4. 6035/2018_Aprovació de la denominació de diversos carrers i vies públiques del municipi.
5. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i regidors delegats.
8 - Públic
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, recursos humans i esport | COMPROMIS
foto
4 intervencions
1. 4905/2018_Aprovació de la inadmissió del recurs de reposició interposat per CSIF, contra la plantilla de l’exercici 2019.
7. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Discapacitat i Patrimoni | COMPROMIS
foto
13 intervencions
2. 5432/2018_Aprovació del Reglament de règim intern del centre ocupacional Trencadís de la Pobla de Vallbona
4. 6035/2018_Aprovació de la denominació de diversos carrers i vies públiques del municipi.
7. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme, Comerç... | COMPROMIS
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes i música | COMPROMIS
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials, Educació i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
6 intervencions
3. 5719/2018_Aprovació de la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials
7. Precs i preguntes
José Miguel Tomás Madrid
Cargo: Comunicació i Noves Tecnologies | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme i Serveis | CUPO
foto
4 intervencions
7. Precs i preguntes
Francisco Manuel Navarrete Lázaro
Cargo: Projectes urbans i urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Francisco Javier Descalzo Heras
Cargo: Agricultura i M. Ambient, Participació i Transp. | EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC
foto
13 intervencions
3. 5719/2018_Aprovació de la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials
7. Precs i preguntes
8 - Públic
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
19 intervencions
1. 4905/2018_Aprovació de la inadmissió del recurs de reposició interposat per CSIF, contra la plantilla de l’exercici 2019.
2. 5432/2018_Aprovació del Reglament de règim intern del centre ocupacional Trencadís de la Pobla de Vallbona
3. 5719/2018_Aprovació de la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials
4. 6035/2018_Aprovació de la denominació de diversos carrers i vies públiques del municipi.
7. Precs i preguntes
Javier Zamora Ciurana
Cargo: Regidor | PP
foto
9 intervencions
7. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervencions
7. Precs i preguntes
Paula García Rico
Cargo: Regidora | CIUDADANOS
foto
12 intervencions
4. 6035/2018_Aprovació de la denominació de diversos carrers i vies públiques del municipi.
6. Mocions
7. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Cargo: | CIUDADANOS
foto
4 intervencions
2. 5432/2018_Aprovació del Reglament de règim intern del centre ocupacional Trencadís de la Pobla de Vallbona
7. Precs i preguntes
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
1. 4905/2018_Aprovació de la inadmissió del recurs de reposició interposat per CSIF, contra la plantilla de l’exercici 2019.
2. 5432/2018_Aprovació del Reglament de règim intern del centre ocupacional Trencadís de la Pobla de Vallbona
3. 5719/2018_Aprovació de la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials
4. 6035/2018_Aprovació de la denominació de diversos carrers i vies públiques del municipi.
6. Mocions
Públic
Cargo: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
2 intervencions
8 - Públic
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervencions
1. 4905/2018_Aprovació de la inadmissió del recurs de reposició interposat per CSIF, contra la plantilla de l’exercici 2019.
2. 5432/2018_Aprovació del Reglament de règim intern del centre ocupacional Trencadís de la Pobla de Vallbona
3. 5719/2018_Aprovació de la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials
4. 6035/2018_Aprovació de la denominació de diversos carrers i vies públiques del municipi.
6. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
12
(00:10:52)
CIUDADANOS
16
(00:08:20)
COMPROMIS
54
(01:31:38)
CUPO
5
(00:03:32)
EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC
13
(00:14:52)
LA POBLA DE VALLBONA
2
(00:12:31)
PP
32
(01:09:00)
PSPV-PSOE
7
(00:13:19)