logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari de l'11 d'abril de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
Per a les actuacions previstes en el Col·legi d’Educació Infantil i Primària el Campés, en el marc del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre del Consell pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat (Pla Edificant).
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:13:51)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:54)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:48:32)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:51:53)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:56:23)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:58:42)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:03:14)
Copiar URL
0 intervenciones
(01:03:33) - 9. Mocions
0 intervenciones
0 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervenciones
1. 4713/2017_Aprovació de l’acceptació de la delegació de competències de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en matèria d’infraestructures educatives.
2. 3880/2018_Aprovació inicial de l’ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona .
3. 4247/2018_Aprovació de la modificació núm. 1/2019 de la Relació de Llocs de Treball per a la reclassificació dels oficials de la Policia Local.
4. 4803/2018_Aprovació de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal per a la reclassificació dels oficials de la Policia Local.
5. 395/2019_Aprovació de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal per a l’amortització de 13 places d’auxiliars administratius, 2 administratius i 1 enginyer tècnic d’obres públiques.
6. 396/2019_Aprovació de la modificació num. 2/2019 de la Relació de Llocs de Treball per a l’amortització del lloc d’enginyer tècnic d’obres públiques.
7. 1835/2019_Aprovació de la modificació núm. 3 de la Plantilla per a la creació de 3 places d’auxiliars administratius, 2 administratius informàtics i 2 treballadors/es socials.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
7
(00:01:14)