logo
digiacta
buscar
Año
Ple extraordinari del 25 de juny de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
29 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:10)
Copiar URL
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:16:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:18:48)
Copiar URL
9 intervenciones
26 intervenciones
1 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
30 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
2. 3603/2019_Aprovació de la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
4. 3603/2019_Dació de compte de resolucions d’Alcaldia sobre nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament dels tinents d’alcalde.
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials, Educació i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme i Serveis | CUPO
foto
2 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
2 intervenciones
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
2 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
4 intervenciones
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
Inmaculada Belenguer López
Cargo: | CIUDADANOS
foto
2 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
9 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
2. 3603/2019_Aprovació de la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
2. 3603/2019_Aprovació de la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
2. 3603/2019_Aprovació de la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents
3. 3603/2019_Aprovació de les retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, assistències a òrgans col·legiats i asignació econòmica als grups municipals.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
9
(00:04:23)
CIUDADANOS
6
(00:06:55)
COMPROMIS
30
(00:34:23)
CONTIGO
2
(00:01:36)
CUPO
2
(00:01:21)
PP
6
(00:05:39)
PSPV-PSOE
1
(00:00:26)
VOX
9
(00:01:46)