logo
digiacta
buscar
Año
Ple ordinari del 12 de novembre de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
3 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:47)
Copiar URL
29 intervenciones
15 intervenciones
4 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:00:24)
Copiar URL
foto
(04:01:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:02:19)
Copiar URL
20 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(05:20:31) - 10. Mocions
21 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
21 intervenciones
1. 6010/2019_Presa de possessió de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, Sr. Federico Martí Sabater, del Partit Popular
2. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm11/2019 de 9 de juliol, 12/2019 de 6 d’agost, 13/2019 de 10 de setembre, 14/2019 de 8 d’octubre, 15/2019 de 15 d’octubre
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
7. 5948/2019_Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i la informació sobre el compliment de la Llei de morositat corresponent al tercer trimestre del 2019
8. 5949/2019_Dació de compte al Ple sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Administracions sobre l'execució trimestral corresponent al tercer trimestre del 2019
9. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de Regidories delegades.
10. Mocions
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
15 intervenciones
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
6 intervenciones
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
7 intervenciones
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
2 intervenciones
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
3 intervenciones
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
10. Mocions
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
1. 6010/2019_Presa de possessió de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, Sr. Federico Martí Sabater, del Partit Popular
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
4 intervenciones
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
2 intervenciones
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
10 intervenciones
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. 6010/2019_Presa de possessió de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, Sr. Federico Martí Sabater, del Partit Popular
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Mª. Jessica Crespo Poveda
Cargo: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervenciones
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervenciones
2. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm11/2019 de 9 de juliol, 12/2019 de 6 d’agost, 13/2019 de 10 de setembre, 14/2019 de 8 d’octubre, 15/2019 de 15 d’octubre
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
15
(00:13:30)
CIUDADANOS
6
(00:08:55)
COMPROMIS
39
(02:53:12)
CONTIGO
2
(00:04:36)
CUPO
7
(00:13:27)
PP
12
(01:34:49)
PSPV-PSOE
6
(00:17:23)
VOX
10
(00:22:22)