logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari de l'11 de febrer de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
24 intervenciones
8 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(01:30:05) - 6. Mocions
65 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:15)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:28)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:00:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:01:03)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:01:44)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:03:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:03:48)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:04:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:56:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:58:08)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:58:23)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:09:51)
Copiar URL
(04:10:01) - 7. Públic
23 intervenciones
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:10:25)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:10:52)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:11:15)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:11:31)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:16:08)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:18:09)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:22:16)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:24:56)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:26:48)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
34 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
3. Dació de compte sobre informació comptable i informació sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2019
4. Dació de compte sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions sobre l’execució trimestral, 4t trimestre de l’exercici 2019
5. Dació de compte de resolucions de l’Alcaldia i de Regidories delegades
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
6. Mocions
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
6. Mocions
7. Públic
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
14 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
7. Públic
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
5 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
6. Mocions
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
6. Mocions
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
6. Mocions
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervenciones
6. Mocions
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
14 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
10 intervenciones
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
Públic
Cargo: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
9 intervenciones
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
16
(00:30:11)
CIUDADANOS
7
(00:10:32)
COMPROMIS
36
(01:10:31)
CONTIGO
5
(00:17:13)
CUPO
14
(00:35:26)
LA POBLA DE VALLBONA
9
(00:03:53)
PP
11
(00:54:56)
PSPV-PSOE
11
(00:26:59)
VOX
14
(00:19:51)