logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 d'abril de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:36)
Copiar URL
15 intervenciones
16 intervenciones
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:45:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:47:34)
Copiar URL
19 intervenciones
13 intervenciones
2 intervenciones
foto
Mª. Jessica Crespo Poveda
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:57:58)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Mª. Jessica Crespo Poveda
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:59:30)
Copiar URL
24 intervenciones
1 intervenciones
(02:53:13) - 11. Mocions
30 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:53:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:55:14)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:00:29)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:46:35)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:50:43)
Copiar URL
41 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
54 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2020, de 10 de març
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
4. 1783/2020_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2020
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
7. 1243/2020_Dació de compte al Ple de la liquidació del pressupost general municipal de l’exercici 2019
8. 1243/2020_Dació de compte al Ple de l’informe anual d’Intervenció sobre les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos durant l’exercici 2019
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
10. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de les regidories delegades
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
12. Precs i preguntes
José Miguel Tomás Madrid
Cargo: Noves Tecnologies, Comerç i Mercat | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
11. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
9 intervenciones
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
4 intervenciones
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
12. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
2 intervenciones
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
16 intervenciones
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
11. Mocions
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
7 intervenciones
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
11. Mocions
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
9 intervenciones
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
17 intervenciones
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Mª. Jessica Crespo Poveda
Cargo: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervenciones
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
7. 1243/2020_Dació de compte al Ple de la liquidació del pressupost general municipal de l’exercici 2019
8. 1243/2020_Dació de compte al Ple de l’informe anual d’Intervenció sobre les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos durant l’exercici 2019
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervenciones
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
4. 1783/2020_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2020
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2020, de 10 de març
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
4. 1783/2020_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2020
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
26
(00:36:26)
CIUDADANOS
9
(00:08:03)
COMPROMIS
70
(01:43:00)
CONTIGO
2
(00:05:44)
CUPO
4
(00:06:48)
PP
28
(00:49:04)
PSPV-PSOE
13
(00:22:01)
VOX
17
(00:39:52)