logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari 14 de juliol de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1 intervenciones
33 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:18)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:31:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:32:18)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:32:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:40:36)
Copiar URL
32 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:41:13)
Copiar URL
foto
(01:18:04)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:28:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:28:59)
Copiar URL
13 intervenciones
5 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:46:44)
Copiar URL
foto
(01:48:32)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:50:51)
Copiar URL
1 intervenciones
(01:51:18) - 8. Mocions
1 intervenciones
62 intervenciones
foto
(01:56:29)
Copiar URL
foto
(02:32:40)
Copiar URL
foto
(03:04:52)
Copiar URL
foto
(03:16:17)
Copiar URL
foto
(03:51:04)
Copiar URL
foto
(03:53:04)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
51 intervenciones
1. 3603/2019_Aprovació de la constitució d’una mesa de contractació permanent per a l’assistència tècnica al Ple en els procediments de licitació de la seua competència
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
3. 3074/2020_Aprovació de l’inici de l’expedient de resolució de la condició d’agent urbanitzador, que ostenta la mercantil ACP LEVEL, SLU, del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució “C” de la Pobla de Vallbona.
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 2840/2020_Aprovació de la modificació 1/2020 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2856/2020_Aprovació de la modificació 2/2020 de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’any 2020
7. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
8. Mocions
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
12 intervenciones
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 2840/2020_Aprovació de la modificació 1/2020 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2856/2020_Aprovació de la modificació 2/2020 de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’any 2020
9. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
9. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
9. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
9 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 2840/2020_Aprovació de la modificació 1/2020 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
9. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
9. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
8 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
3. 3074/2020_Aprovació de l’inici de l’expedient de resolució de la condició d’agent urbanitzador, que ostenta la mercantil ACP LEVEL, SLU, del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució “C” de la Pobla de Vallbona.
9. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
2 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
9. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
7 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
9. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
5. 2840/2020_Aprovació de la modificació 1/2020 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
9. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
9. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
6 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
9. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
4 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
9. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
8 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
9. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
11 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 2840/2020_Aprovació de la modificació 1/2020 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2856/2020_Aprovació de la modificació 2/2020 de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’any 2020
9. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
3. 3074/2020_Aprovació de l’inici de l’expedient de resolució de la condició d’agent urbanitzador, que ostenta la mercantil ACP LEVEL, SLU, del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució “C” de la Pobla de Vallbona.
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 2840/2020_Aprovació de la modificació 1/2020 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2856/2020_Aprovació de la modificació 2/2020 de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’any 2020
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervenciones
2. 2182/2020_Aprovació de la modificació de l’article 25 del Reglament regulador de la participació ciutadana
3. 3074/2020_Aprovació de l’inici de l’expedient de resolució de la condició d’agent urbanitzador, que ostenta la mercantil ACP LEVEL, SLU, del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució “C” de la Pobla de Vallbona.
4. 2880/2020_Aprovació de la modificació del pressupost núm. 10/2020, sobre modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 2840/2020_Aprovació de la modificació 1/2020 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2856/2020_Aprovació de la modificació 2/2020 de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’any 2020
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
12
(00:10:29)
CIUDADANOS
12
(00:14:40)
COMPROMIS
76
(01:59:38)
CONTIGO
2
(00:02:33)
CUPO
8
(00:16:18)
PP
21
(00:42:02)
PSPV-PSOE
11
(00:17:05)
VOX
11
(00:09:38)