logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de setembre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
4 intervenciones
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:07)
Copiar URL
6 intervenciones
33 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:10:12)
Copiar URL
foto
(00:12:03)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:20:30)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:21:03)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:21:51)
Copiar URL
foto
(00:22:23)
Copiar URL
foto
(00:27:10)
Copiar URL
foto
(00:30:46)
Copiar URL
foto
(00:34:41)
Copiar URL
foto
(00:35:36)
Copiar URL
foto
(00:47:02)
Copiar URL
foto
(00:54:32)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:59:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:07:40)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:08:16)
Copiar URL
foto
(01:09:28)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:10:10)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
39 intervenciones
foto
(01:31:39)
Copiar URL
foto
(02:07:37)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
29 intervenciones
1. 4486/2021_Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Pedro Garcia Olmo, del Partit Socialista Obrer Espanyol.
2. Aprovació de les actes de sessions anterior, núm. 8/2021 del dia 8 de juny, núm. 9/2021 del dia 13 de juliol i núm. 10/2021 del dia 3 d'agost.
3. 3957/2020_Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions fotovoltaiques al terme municipal de La Pobla de Vallbona.
4. 4675/2021_Modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. 4807/2021_Modificació de pressupost núm. 17/2021 mitjançant suplements de crèdits finançats amb una operació de crèdit a llarg termini.
6. 4003/2021_Dació de compte al Ple sobre la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat. 2n trimestre 2021.
7. 4004/2021_Dació de compte al Ple sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Administracions sobre l'execució trimestral 2n trimestre 2021.
8. Dació de compte resolucions d'Alcaldia i de regidories delegades.
9. Despatx extraordinari.
11. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
11 intervenciones
4. 4675/2021_Modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. 4807/2021_Modificació de pressupost núm. 17/2021 mitjançant suplements de crèdits finançats amb una operació de crèdit a llarg termini.
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
3. 3957/2020_Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions fotovoltaiques al terme municipal de La Pobla de Vallbona.
11. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
4 intervenciones
11. Precs i preguntes
Pedro García Olmo
Cargo: Comerç | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
1. 4486/2021_Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Pedro Garcia Olmo, del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
10 intervenciones
3. 3957/2020_Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions fotovoltaiques al terme municipal de La Pobla de Vallbona.
4. 4675/2021_Modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
11. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervenciones
4. 4675/2021_Modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
4 intervenciones
4. 4675/2021_Modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
3. 3957/2020_Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions fotovoltaiques al terme municipal de La Pobla de Vallbona.
4. 4675/2021_Modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. 4807/2021_Modificació de pressupost núm. 17/2021 mitjançant suplements de crèdits finançats amb una operació de crèdit a llarg termini.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. Aprovació de les actes de sessions anterior, núm. 8/2021 del dia 8 de juny, núm. 9/2021 del dia 13 de juliol i núm. 10/2021 del dia 3 d'agost.
3. 3957/2020_Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions fotovoltaiques al terme municipal de La Pobla de Vallbona.
4. 4675/2021_Modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. 4807/2021_Modificació de pressupost núm. 17/2021 mitjançant suplements de crèdits finançats amb una operació de crèdit a llarg termini.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:05:32)
CIUDADANOS
3
(00:04:13)
COMPROMIS
47
(01:06:01)
CONTIGO
1
(00:02:20)
CUPO
4
(00:06:52)
PP
19
(00:35:16)
PSPV-PSOE
4
(00:03:31)
VOX
4
(00:05:40)