logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 de març de 2019
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:30)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:57)
Copiar URL
foto
(00:03:13)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:37)
Copiar URL
6 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:08:25)
Copiar URL
foto
(00:10:26)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:11:37)
Copiar URL
14 intervencions
12 intervencions
1 intervencions
2 intervencions
foto
Mª. Jessica Crespo Poveda
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:58)
Copiar URL
1 intervencions
(00:39:10) - 10. Mocions
1 intervencions
53 intervencions
foto
(00:39:30)
Copiar URL
foto
(00:41:01)
Copiar URL
foto
(00:42:21)
Copiar URL
foto
(00:44:55)
Copiar URL
foto
(00:55:43)
Copiar URL
foto
(00:57:55)
Copiar URL
foto
(01:08:57)
Copiar URL
foto
(01:11:00)
Copiar URL
foto
(01:17:29)
Copiar URL
foto
(01:21:29)
Copiar URL
foto
(01:44:12)
Copiar URL
(01:48:35) - Públic
22 intervencions
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:48:42)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:03:59)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:15:14)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:22:05)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:23:12)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:25:53)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:26:58)
Copiar URL
foto
(02:29:47)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:31:13)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:35:29)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:36:58)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
24 intervencions
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 14/2018 de 13 de desembre, núm. 1/2019 de 10 de gener i núm. 2/2019 de 14 de febrer
2. 1917/2017_Aprovació de la modificació de l’acord de nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme municipal de la Pobla de Vallbona.
3. 4742/2018_Aprovació de la modificació del conveni transaccional, de caràcter extraprocessal, entre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la mercantil Levantina de Sílices y Arcillas, SL
4. 4377/2018_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres realitzades per la Corporació Musical, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
5. 1367/2019_Aprovació del a modificació de pressupost núm.10/2019 mitjançant suplements de crèdit i modificaicó de les Bases d’execució del pressupost
6. 1502/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019
7. 1205/2019_Dació de compte al Ple de la liquidació del pressupost general municipal de l’exercici 2018
8. 1205/2019_Elevació al Ple de l'informe anual d'Intervenció en compliment de l’article 15.6 i 27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les Entitats del Sector Públic Local
9. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i de regidors delegats
10. Mocions
11. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, recursos humans i esport | COMPROMIS
foto
17 intervencions
4. 4377/2018_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres realitzades per la Corporació Musical, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
5. 1367/2019_Aprovació del a modificació de pressupost núm.10/2019 mitjançant suplements de crèdit i modificaicó de les Bases d’execució del pressupost
6. 1502/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019
11. Precs i preguntes
Públic
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Discapacitat i Patrimoni | COMPROMIS
foto
6 intervencions
5. 1367/2019_Aprovació del a modificació de pressupost núm.10/2019 mitjançant suplements de crèdit i modificaicó de les Bases d’execució del pressupost
11. Precs i preguntes
Públic
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme, Comerç... | COMPROMIS
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes i música | COMPROMIS
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials, Educació i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes
Públic
José Miguel Tomás Madrid
Càrrec: Comunicació i Noves Tecnologies | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme i Serveis | CUPO
foto
7 intervencions
2. 1917/2017_Aprovació de la modificació de l’acord de nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme municipal de la Pobla de Vallbona.
3. 4742/2018_Aprovació de la modificació del conveni transaccional, de caràcter extraprocessal, entre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la mercantil Levantina de Sílices y Arcillas, SL
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Descalzo Heras
Càrrec: Agricultura i M. Ambient, Participació i Transp. | EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
11 intervencions
3. 4742/2018_Aprovació de la modificació del conveni transaccional, de caràcter extraprocessal, entre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la mercantil Levantina de Sílices y Arcillas, SL
5. 1367/2019_Aprovació del a modificació de pressupost núm.10/2019 mitjançant suplements de crèdit i modificaicó de les Bases d’execució del pressupost
6. 1502/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019
11. Precs i preguntes
Públic
Javier Zamora Ciurana
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
María del Carmen Raimundo Martí
Càrrec: Regidora | PP
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes
José María Roch Bondia
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
María Dolores Soler Cervera
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Mª. Jessica Crespo Poveda
Càrrec: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
6. 1502/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019
8. 1205/2019_Elevació al Ple de l'informe anual d'Intervenció en compliment de l’article 15.6 i 27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les Entitats del Sector Públic Local
Paula García Rico
Càrrec: Regidora | CIUDADANOS
foto
4 intervencions
2. 1917/2017_Aprovació de la modificació de l’acord de nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme municipal de la Pobla de Vallbona.
11. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: | CIUDADANOS
foto
6 intervencions
5. 1367/2019_Aprovació del a modificació de pressupost núm.10/2019 mitjançant suplements de crèdit i modificaicó de les Bases d’execució del pressupost
11. Precs i preguntes
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
2. 1917/2017_Aprovació de la modificació de l’acord de nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme municipal de la Pobla de Vallbona.
3. 4742/2018_Aprovació de la modificació del conveni transaccional, de caràcter extraprocessal, entre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la mercantil Levantina de Sílices y Arcillas, SL
4. 4377/2018_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres realitzades per la Corporació Musical, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
5. 1367/2019_Aprovació del a modificació de pressupost núm.10/2019 mitjançant suplements de crèdit i modificaicó de les Bases d’execució del pressupost
6. 1502/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019
Públic
Càrrec: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
10 intervencions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 14/2018 de 13 de desembre, núm. 1/2019 de 10 de gener i núm. 2/2019 de 14 de febrer
2. 1917/2017_Aprovació de la modificació de l’acord de nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme municipal de la Pobla de Vallbona.
3. 4742/2018_Aprovació de la modificació del conveni transaccional, de caràcter extraprocessal, entre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la mercantil Levantina de Sílices y Arcillas, SL
4. 4377/2018_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres realitzades per la Corporació Musical, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
5. 1367/2019_Aprovació del a modificació de pressupost núm.10/2019 mitjançant suplements de crèdit i modificaicó de les Bases d’execució del pressupost
6. 1502/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
13
(00:11:04)
CIUDADANOS
10
(00:03:24)
COMPROMIS
53
(01:04:22)
CUPO
7
(00:08:18)
EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC
1
(00:00:34)
LA POBLA DE VALLBONA
10
(00:23:40)
PP
24
(00:32:15)
PSPV-PSOE
5
(00:09:40)