logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 9 de maig de 2019
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:46)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:50)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:15)
Copiar URL
foto
(00:07:45)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:17:55)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:19:59)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:57:01)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:59:41)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:03:25)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:07:17)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:16:34)
Copiar URL
0 intervencions
0 intervencions
0 intervencions
(01:17:13) - 13. Mocions
0 intervencions
0 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
3 intervencions
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 3/2019 de 14 de març i, 4/2019 d’1, d’abril
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, recursos humans i esport | COMPROMIS
foto
1 intervencions
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials, Educació i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
1 intervencions
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
9 intervencions
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 3/2019 de 14 de març i, 4/2019 d’1, d’abril
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
4. 1888/2019_Aprovació de la modificació núm. 3/2019 de la Relació de llocs de treball per a la creació del lloc de tresorer/a
5. 2219/2019_Aprovació de la modificació núm. 4/2019 de la relació de llocs de treball.
6. 2541/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla núm. 5/2019, creació de la plaça d’oficial 1ª brigada d’obres, i amortització d’una plaça de peó.
7. 1587/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019
8. 2074/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2019 de modificació de les bases d’execució del pressupost.
9. 2591/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 15/2019 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit i modificació de les bases d’execució del pressupost.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:04:15)
COMPROMIS
4
(00:01:47)
PP
1
(00:02:27)
PSPV-PSOE
1
(00:01:20)