logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 12 de novembre de 2019
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
3 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:47)
Copiar URL
29 intervencions
15 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:00:24)
Copiar URL
foto
(04:01:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:02:19)
Copiar URL
20 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(05:20:31) - 10. Mocions
21 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
21 intervencions
1. 6010/2019_Presa de possessió de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, Sr. Federico Martí Sabater, del Partit Popular
2. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm11/2019 de 9 de juliol, 12/2019 de 6 d’agost, 13/2019 de 10 de setembre, 14/2019 de 8 d’octubre, 15/2019 de 15 d’octubre
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
7. 5948/2019_Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i la informació sobre el compliment de la Llei de morositat corresponent al tercer trimestre del 2019
8. 5949/2019_Dació de compte al Ple sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Administracions sobre l'execució trimestral corresponent al tercer trimestre del 2019
9. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de Regidories delegades.
10. Mocions
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
15 intervencions
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervencions
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
6 intervencions
10. Mocions
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
7 intervencions
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
2 intervencions
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
3 intervencions
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
10. Mocions
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
1. 6010/2019_Presa de possessió de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, Sr. Federico Martí Sabater, del Partit Popular
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
4 intervencions
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
2 intervencions
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Càrrec: Regidor | VOX
foto
10 intervencions
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. 6010/2019_Presa de possessió de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, Sr. Federico Martí Sabater, del Partit Popular
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Mª. Jessica Crespo Poveda
Càrrec: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervencions
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
2. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm11/2019 de 9 de juliol, 12/2019 de 6 d’agost, 13/2019 de 10 de setembre, 14/2019 de 8 d’octubre, 15/2019 de 15 d’octubre
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
15
(00:13:30)
CIUDADANOS
6
(00:08:55)
COMPROMIS
39
(02:53:12)
CONTIGO
2
(00:04:36)
CUPO
7
(00:13:27)
PP
12
(01:34:49)
PSPV-PSOE
6
(00:17:23)
VOX
10
(00:22:22)