logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari de l'11 de febrer de 2020
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
24 intervencions
8 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(01:30:05) - 6. Mocions
65 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:15)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:28)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:00:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:01:03)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:01:44)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:03:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:03:48)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:04:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:56:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:58:08)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:58:23)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:09:51)
Copiar URL
(04:10:01) - 7. Públic
23 intervencions
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:10:25)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:10:52)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:11:15)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:11:31)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:16:08)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:18:09)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:22:16)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:24:56)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(04:26:48)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
34 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
3. Dació de compte sobre informació comptable i informació sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2019
4. Dació de compte sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions sobre l’execució trimestral, 4t trimestre de l’exercici 2019
5. Dació de compte de resolucions de l’Alcaldia i de Regidories delegades
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
2 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
6. Mocions
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
6 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
6. Mocions
7. Públic
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
5 intervencions
6. Mocions
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
14 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
7. Públic
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
5 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
6. Mocions
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
7 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
6. Mocions
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
6. Mocions
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervencions
6. Mocions
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
6 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Càrrec: Regidor | VOX
foto
14 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
6. Mocions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
10 intervencions
1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 7/2019 de 16 desembre
2. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020
Públic
Càrrec: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
9 intervencions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
16
(00:30:11)
CIUDADANOS
7
(00:10:32)
COMPROMIS
36
(01:10:31)
CONTIGO
5
(00:17:13)
CUPO
14
(00:35:26)
LA POBLA DE VALLBONA
9
(00:03:53)
PP
11
(00:54:56)
PSPV-PSOE
11
(00:26:59)
VOX
14
(00:19:51)