logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 10 de març de 2020
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:08)
Copiar URL
17 intervencions
11 intervencions
10 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(01:10:10) - 7. Mocions
13 intervencions
92 intervencions
foto
(01:33:55)
Copiar URL
foto
(01:36:04)
Copiar URL
foto
(01:38:11)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:41:17)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
40 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2/2020 d’11 de febrer
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
5. 708/2020_Dació de compte al Ple del Pla anual de control financer exercici 2020 elaborat per la intervenció municipal.
6. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades.
7. Mocions
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes.
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
5 intervencions
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
4 intervencions
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervencions
8. Precs i preguntes.
Raquel Martínez Sánchez
Càrrec: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
8 intervencions
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
8. Precs i preguntes.
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervencions
8. Precs i preguntes.
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
5 intervencions
7. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
8. Precs i preguntes.
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
11 intervencions
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
8. Precs i preguntes.
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes.
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
8 intervencions
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
8. Precs i preguntes.
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
7 intervencions
8. Precs i preguntes.
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
9 intervencions
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
8. Precs i preguntes.
Matíes García Ruix
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
8. Precs i preguntes.
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
5 intervencions
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
8. Precs i preguntes.
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
13 intervencions
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes.
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2/2020 d’11 de febrer
2. 543/2020_Adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana "XarxaSalut".
3. 7/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para la mejora y adaptación de las infraestructuras de alcantarillado y la recogida de aguas pluviales en superficie.
4. 8/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular per a instar la declaració com a bé d'interés cultural el tir i arrossegament.
7. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:19:22)
CIUDADANOS
16
(00:13:27)
COMPROMIS
62
(01:10:19)
CONTIGO
3
(00:12:48)
CUPO
11
(00:33:02)
PP
38
(01:02:11)
PSPV-PSOE
6
(00:12:39)