logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 d'abril de 2020
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:36)
Copiar URL
15 intervencions
16 intervencions
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:45:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:47:34)
Copiar URL
19 intervencions
13 intervencions
2 intervencions
foto
Mª. Jessica Crespo Poveda
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:57:58)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Mª. Jessica Crespo Poveda
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:59:30)
Copiar URL
24 intervencions
1 intervencions
(02:53:13) - 11. Mocions
30 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:53:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:55:14)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:00:29)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:46:35)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:50:43)
Copiar URL
41 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
54 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2020, de 10 de març
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
4. 1783/2020_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2020
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
7. 1243/2020_Dació de compte al Ple de la liquidació del pressupost general municipal de l’exercici 2019
8. 1243/2020_Dació de compte al Ple de l’informe anual d’Intervenció sobre les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos durant l’exercici 2019
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
10. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de les regidories delegades
11. Mocions
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
6 intervencions
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervencions
12. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Càrrec: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
1 intervencions
12. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
8 intervencions
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
12. Precs i preguntes
José Miguel Tomás Madrid
Càrrec: Noves Tecnologies, Comerç i Mercat | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
11. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
9 intervencions
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
4 intervencions
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
12. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
2 intervencions
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
16 intervencions
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
7 intervencions
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
11. Mocions
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
12. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
9 intervencions
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Càrrec: Regidor | VOX
foto
17 intervencions
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Mª. Jessica Crespo Poveda
Càrrec: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervencions
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
7. 1243/2020_Dació de compte al Ple de la liquidació del pressupost general municipal de l’exercici 2019
8. 1243/2020_Dació de compte al Ple de l’informe anual d’Intervenció sobre les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos durant l’exercici 2019
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervencions
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
4. 1783/2020_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2020
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2020, de 10 de març
2. 4713/2017_Aprovació de la sol·licitud de delegació de competències de la generalitat, d’acord amb l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de les actuacions relatives a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària Nou Número 2, amb codi de centre 46030953
3. 1194/2020_Aprovació de la denominació de trenta-tres (33) carrers del municipi
4. 1783/2020_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2020
5. 1789/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. 988/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de l'escola d'estiu
9. 10/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox "para la adopción de medidas urgentes a raíz del estado de alarma declarado por el Gobierno de España"
11. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
26
(00:36:26)
CIUDADANOS
9
(00:08:03)
COMPROMIS
70
(01:43:00)
CONTIGO
2
(00:05:44)
CUPO
4
(00:06:48)
PP
28
(00:49:04)
PSPV-PSOE
13
(00:22:01)
VOX
17
(00:39:52)