logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 12 de maig de 2020
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:26)
Copiar URL
20 intervencions
29 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:06:24)
Copiar URL
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:06:55)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:42:22)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:44:14)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:45:36)
Copiar URL
24 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(03:41:37) - 9. Mocions
29 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:41:51)
Copiar URL
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:42:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:53:14)
Copiar URL
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:54:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:00:06)
Copiar URL
63 intervencions
foto
(04:51:13)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
57 intervencions
1. Aprovació de l’acta de sessió anterior 1/2020, de 14 de gener
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
6. 2097/2020_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2020
7. 2115/2020_Dació de compte sobre el compliment de l’obligació trimestral de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2020
8. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
16 intervencions
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
10. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
9 intervencions
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
4 intervencions
10. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
9 intervencions
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
9. Mocions
10. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
6 intervencions
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
10. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
7 intervencions
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
10. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
9. Mocions
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
9. Mocions
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
11 intervencions
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
10. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Càrrec: Regidor | VOX
foto
24 intervencions
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervencions
1. Aprovació de l’acta de sessió anterior 1/2020, de 14 de gener
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
15
(00:14:34)
CIUDADANOS
13
(00:14:50)
COMPROMIS
86
(02:57:50)
CUPO
9
(00:11:47)
PP
25
(00:54:27)
PSPV-PSOE
3
(00:07:00)
VOX
24
(00:21:19)