logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 9 de juny de 2020
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:25)
Copiar URL
10 intervencions
11 intervencions
18 intervencions
16 intervencions
1 intervencions
(01:59:03) - 7. Mocions
17 intervencions
99 intervencions
foto
(03:09:34)
Copiar URL
foto
(03:13:46)
Copiar URL
foto
(03:28:23)
Copiar URL
foto
(03:44:42)
Copiar URL
foto
(04:01:38)
Copiar URL
foto
(04:12:30)
Copiar URL
foto
(04:14:24)
Copiar URL
foto
(04:21:59)
Copiar URL
foto
(04:28:34)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
42 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 4/2020, de 14 d’abril i 5/2020, de 12 de maig
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
6. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades.
7. Mocions
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
17 intervencions
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
8. Precs i preguntes.
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
6 intervencions
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
2 intervencions
8. Precs i preguntes.
Raquel Martínez Sánchez
Càrrec: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
1 intervencions
8. Precs i preguntes.
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
5 intervencions
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
8. Precs i preguntes.
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
8. Precs i preguntes.
José Miguel Tomás Madrid
Càrrec: Noves Tecnologies, Comerç i Mercat | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes.
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
8. Precs i preguntes.
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
5 intervencions
8. Precs i preguntes.
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes.
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
7 intervencions
8. Precs i preguntes.
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
6 intervencions
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
8. Precs i preguntes.
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
10 intervencions
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
Matíes García Ruix
Càrrec: Regidor | PP
foto
9 intervencions
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
8. Precs i preguntes.
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
8. Precs i preguntes.
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
8. Precs i preguntes.
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
6 intervencions
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
5 intervencions
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
8. Precs i preguntes.
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Càrrec: Regidor | VOX
foto
17 intervencions
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
7. Mocions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 4/2020, de 14 d’abril i 5/2020, de 12 de maig
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
7. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
12
(00:22:01)
CIUDADANOS
11
(00:09:06)
COMPROMIS
76
(02:10:53)
CONTIGO
3
(00:02:44)
CUPO
5
(00:08:17)
PP
39
(01:04:53)
PSPV-PSOE
11
(00:12:21)
VOX
17
(00:24:36)