logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 8 de setembre de 2020
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:28)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:20)
Copiar URL
7 intervencions
18 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:45:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:47:50)
Copiar URL
13 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:04:35)
Copiar URL
foto
(01:05:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:06:05)
Copiar URL
9 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:06:39)
Copiar URL
foto
(01:07:11)
Copiar URL
foto
(01:11:53)
Copiar URL
foto
(01:18:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:25:26)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
(01:26:07) - 11. Mocions
21 intervencions
65 intervencions
foto
(02:18:32)
Copiar URL
foto
(03:03:43)
Copiar URL
foto
(03:48:44)
Copiar URL
foto
(03:56:18)
Copiar URL
foto
(04:03:06)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
44 intervencions
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 6/2020 de 9 de juny, 7/2020 de 9 de juliol, 8/2020 de 14 de juliol
2. 2032/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
3. 2547/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
4. 2599/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
5. 3079/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
6. 3542/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la recollida de fem
7. 3897/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2020, mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despeses i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
8. 3344/2020_Aprovació de la modificació núm. 3/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
9. 708/2020_Dació de compte dels informes emesos per la Intervenció municipal en execució del Pla Anual de Control Financer 2020
10. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
11. Mocions
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
12 intervencions
6. 3542/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la recollida de fem
7. 3897/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2020, mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despeses i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
8. 3344/2020_Aprovació de la modificació núm. 3/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
12. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
4 intervencions
2. 2032/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
5. 3079/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
2 intervencions
12. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Càrrec: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
4 intervencions
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervencions
2. 2032/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
11. Mocions
12. Precs i preguntes
José Miguel Tomás Madrid
Càrrec: Noves Tecnologies, Comerç i Mercat | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
12. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
9 intervencions
4. 2599/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
12. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervencions
3. 2547/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
12. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
13 intervencions
4. 2599/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
5 intervencions
8. 3344/2020_Aprovació de la modificació núm. 3/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
12. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
6 intervencions
6. 3542/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la recollida de fem
12. Precs i preguntes
Matíes García Ruix
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
12. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
12. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
12. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
5 intervencions
4. 2599/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
12. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Càrrec: Regidor | VOX
foto
11 intervencions
3. 2547/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
4. 2599/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
11. Mocions
12. Precs i preguntes
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
2. 2032/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
3. 2547/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
4. 2599/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
5. 3079/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
6. 3542/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la recollida de fem
7. 3897/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2020, mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despeses i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
8. 3344/2020_Aprovació de la modificació núm. 3/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Mocions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervencions
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 6/2020 de 9 de juny, 7/2020 de 9 de juliol, 8/2020 de 14 de juliol
2. 2032/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
3. 2547/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
4. 2599/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
5. 3079/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
6. 3542/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la recollida de fem
7. 3897/2020_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2020, mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despeses i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
8. 3344/2020_Aprovació de la modificació núm. 3/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
19
(00:10:07)
CIUDADANOS
5
(00:02:53)
COMPROMIS
67
(02:04:30)
CONTIGO
3
(00:06:19)
CUPO
9
(00:21:14)
PP
30
(01:01:59)
PSPV-PSOE
7
(00:11:41)
VOX
11
(00:08:38)