logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 10 de novembre de 2020
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:48)
Copiar URL
39 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:20)
Copiar URL
foto
(00:04:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:00)
Copiar URL
foto
(00:05:15)
Copiar URL
foto
(01:02:04)
Copiar URL
foto
(01:03:25)
Copiar URL
foto
(01:09:59)
Copiar URL
foto
(01:30:15)
Copiar URL
foto
(01:57:06)
Copiar URL
foto
(02:15:08)
Copiar URL
foto
(02:50:43)
Copiar URL
foto
(03:55:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:11:00)
Copiar URL
21 intervencions
6 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:08:13)
Copiar URL
foto
(05:09:06)
Copiar URL
foto
(05:09:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:11:47)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:12:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:12:42)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:13:18)
Copiar URL
foto
(05:13:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:15:25)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:16:09)
Copiar URL
foto
(05:16:53)
Copiar URL
foto
(05:17:41)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:17:57)
Copiar URL
8 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:18:24)
Copiar URL
foto
(05:18:49)
Copiar URL
foto
(05:20:45)
Copiar URL
foto
(05:22:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:23:12)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
26 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió 9/2020, de 4 d’agost
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
9. 2196/2020_Dació de compte de l’informe resum anual del control intern corresponent a l’exercici 2019
10. 5929/2020_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2020
11. 5071/2020_Dació de compte del compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral, tercer trimestre del 2020
12. Dació de compte de resolucions de l’Alcaldia i de les regidories delegades
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
23 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
2 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
9 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervencions
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. 4987/2020_Aprovació de la modificació núm. 5/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
9 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió 9/2020, de 4 d’agost
2. 4899/2020_Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
3. 4772/2020_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’exercici 2021
4. 4792/2020_Aprovació de la modificació núm. 4/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. 4987/2020_Aprovació de la modificació núm. 5/2020 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 4587/2020_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic municipal
7. 4822/2020_Aprovació de la modificació de les ordenances núm. 4, regulad ora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm. 5, reguladora de l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO), i núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, per a l’establiment del règim d’autoliquidació
8. 2196/2020_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2019
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
16
(00:07:02)
CIUDADANOS
3
(00:14:19)
COMPROMIS
54
(03:20:05)
CONTIGO
1
(00:04:34)
CUPO
1
(00:03:49)
PP
6
(00:53:01)
PSPV-PSOE
3
(00:09:32)
VOX
9
(00:22:38)