logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 9 de febrer de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:41)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:07)
Copiar URL
21 intervencions
11 intervencions
26 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
25 intervencions
1 intervencions
28 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
55 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 14/2020, de 9 de desembre i 1/2021, de 12 de gener
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 365/2021_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat, corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2020
7. 366/2021_Dació de compte sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions sobre l’execució trimestral corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2020
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
8. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
11. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervencions
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervencions
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
2 intervencions
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
11. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervencions
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
9 intervencions
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Matíes García Ruix
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
2 intervencions
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
14 intervencions
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
11. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 14/2020, de 9 de desembre i 1/2021, de 12 de gener
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
12
(00:19:21)
CIUDADANOS
5
(00:05:31)
COMPROMIS
63
(02:05:38)
CONTIGO
1
(00:03:52)
CUPO
2
(00:02:14)
PP
19
(01:01:37)
PSPV-PSOE
5
(00:11:02)
VOX
14
(00:17:12)