logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari de l'11 de maig de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:31)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:03)
Copiar URL
10 intervencions
8 intervencions
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:33:37)
Copiar URL
foto
(00:34:25)
Copiar URL
foto
(00:41:41)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:42:50)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
61 intervencions
foto
(00:46:22)
Copiar URL
foto
(01:36:30)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:57:37)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:59:29)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:00:33)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:03:23)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:03:59)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:04:54)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:06:22)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:17:00)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:17:40)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
27 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 5/2021, de 26 de març i núm. 6/2021, de 13 d’abril
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
5. 701/2021_Dació de compte d’informes emesos en execució del Pla anual de control financer
6. 2515/2021_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021
7. 2516/2021_Dació de compte del compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions sobre l’execució trimestral corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021-05-06
8. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
4 intervencions
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Càrrec: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
7 intervencions
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
6 intervencions
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervencions
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
11. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
6 intervencions
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
5 intervencions
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
11. Precs i preguntes
Esther Pérez andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervencions
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 5/2021, de 26 de març i núm. 6/2021, de 13 d’abril
2. 3074/2020_Aprovació de la resolució culposa del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ƈCƉ. Autorització d’ingrés de xec bancari en substitució de l’execució d’aval acordada per acord del Ple de data 9 de desembre del 2020
3. 2376/2021_Aprovació de la resolució de mutu acord, per caducitat i falta sobrevinguda de l’objecte, dels convenis urbanístics subscrits el 3 de juliol i el 23 de desembre del 2008, entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i sol i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
4. 2181/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2021, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de Tresoreria, per a despeses generals i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
Públic
Càrrec: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
9 intervencions
11. Precs i preguntes
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:03:47)
COMPROMIS
37
(00:51:48)
CONTIGO
3
(00:02:56)
CUPO
6
(00:16:46)
LA POBLA DE VALLBONA
9
(00:08:54)
PP
13
(00:27:56)
PSPV-PSOE
8
(00:17:33)
VOX
5
(00:04:26)