logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 d'octubre de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:29)
Copiar URL
6 intervencions
6 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:08:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:24:51)
Copiar URL
13 intervencions
13 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:18:50)
Copiar URL
foto
(01:24:08)
Copiar URL
foto
(01:27:29)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:41)
Copiar URL
21 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
12 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:09:17)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:09:34)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:09:35)
Copiar URL
foto
(02:32:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:35:44)
Copiar URL
(02:35:55) - 10. Mocions
15 intervencions
41 intervencions
foto
(03:58:33)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
37 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, núm. 11/2021 del dia 14 de setembre.
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
7. Dació de compte de la resolució núm. 3509/2021 de 27 de setembre del 2021 sobre la modificació de competències d'Alcaldia en els regidors delegats i de la resolució 3508/2021 de 27 de setembre sobre el nomenament del regidor, senyor Pedro Garcia Olmo com a membre de la Junta de Govern Local.
8. Dació de compte de resolucions d'Alcaldia i de regidories delegades.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
9 intervencions
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
9. Despatx extraordinari.
11. Precs i preguntes.
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
8 intervencions
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
9. Despatx extraordinari.
11. Precs i preguntes.
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes.
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervencions
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
10. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
3 intervencions
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
11. Precs i preguntes.
Pedro García Olmo
Càrrec: Comerç | PSPV-PSOE
foto
6 intervencions
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
13 intervencions
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
11. Precs i preguntes.
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
11. Precs i preguntes.
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
11. Precs i preguntes.
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes.
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
10. Mocions
11. Precs i preguntes.
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes.
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
8 intervencions
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
10. Mocions
11. Precs i preguntes.
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
10 intervencions
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
13 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, núm. 11/2021 del dia 14 de setembre.
2. 4784/2020_Aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de la parcel·la dotacional múltiple, clau QM-1 i resolució dels recursos de reposició formulats per Enrique García Cardona i Pedro Morales García.
3. 4446/2021_Aprovació del reglament de registre d'oferta i demanda d'habitatge de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
4. 33527_2020_Aprovació del reglament regulador dels criteris quantificadors del complement de productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
5. 5095/2021_Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
6. 5/2021/MO_Moció presentada pels portaveus dels grups municipals Compromís, PSOE, CUPO i Contigo per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local.
9. Despatx extraordinari.
10. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
23
(00:18:47)
CIUDADANOS
8
(00:10:56)
COMPROMIS
57
(02:04:24)
CUPO
3
(00:11:06)
PP
24
(00:57:12)
PSPV-PSOE
8
(00:15:24)
VOX
8
(00:05:11)