logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 12 de novembre de 2019
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
0 intervencions
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:47)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:24:40)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:59:45)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:02:19)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:19:47)
Copiar URL
0 intervencions
0 intervencions
0 intervencions
(05:20:31) - 10. Mocions
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:21:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:55:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:55:21)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
2. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm11/2019 de 9 de juliol, 12/2019 de 6 d’agost, 13/2019 de 10 de setembre, 14/2019 de 8 d’octubre, 15/2019 de 15 d’octubre
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:01:45)