logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 9 de novembre de 2017
documentos
Documents
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
33 intervencions
foto
José Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:17)
Copiar URL
foto
(00:05:25)
Copiar URL
foto
(01:02:47)
Copiar URL
foto
(01:08:52)
Copiar URL
foto
(01:24:47)
Copiar URL
foto
(01:26:43)
Copiar URL
foto
(01:31:15)
Copiar URL
foto
María Almenara Gironés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:09:02)
Copiar URL
foto
María Almenara Gironés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:11:17)
Copiar URL
foto
María Almenara Gironés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:12:01)
Copiar URL
foto
María Almenara Gironés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:12:22)
Copiar URL
foto
(02:12:37)
Copiar URL
foto
(02:14:31)
Copiar URL
foto
(02:54:15)
Copiar URL
foto
(03:06:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:11:20)
Copiar URL
20 intervencions
6 intervencions
foto
José Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:42:03)
Copiar URL
foto
(03:42:58)
Copiar URL
foto
(03:45:41)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:46:36)
Copiar URL
11 intervencions
11 intervencions
14 intervencions
16 intervencions
8 intervencions
1 intervencions
(05:28:08) - 13. Mocions
1 intervencions
10 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
34 intervencions
Acte en memòria de les dones assassinades. Minut de silenci
1. 4249/2017_Dació de compte de la información comptable i información sobre compliment de la Llei de Morositat, 3er. Trimestre de l’exercici 2017
2. 4277/2017_Dació de compte d’informació remesa al Ministeri d’Adminstracions Públiques relativa a l’execució trimestral del pressupost
3. 4316/2017_Dació de compte d’informació relativa al cost efectiu dels serveis de l’exercici 2016
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
5. 4235/2017_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
6. 4243/2017_Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
7. 4244/2017_Aprovació del pla d’ordenanció i gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 8/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís, Socialista, CUPO, EUPVEVPV-ERPV-AS: AC, per a l'adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al manifest per al finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana.
9. 5/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la Alta Inspecció Educativa
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
11. 7/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana.
12. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidors delegats.
13. Mocions
14. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, recursos humans i esport | COMPROMIS
foto
19 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
5. 4235/2017_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
6. 4243/2017_Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
7. 4244/2017_Aprovació del pla d’ordenanció i gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes i música | COMPROMIS
foto
1 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials, Educació i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
8 intervencions
Acte en memòria de les dones assassinades. Minut de silenci
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
9. 5/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la Alta Inspecció Educativa
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
14. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme i Serveis | CUPO
foto
9 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
11. 7/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana.
14. Precs i preguntes
Francisco Manuel Navarrete Lázaro
Càrrec: Projectes urbans i urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
Francisco Javier Descalzo Heras
Càrrec: Agricultura i M. Ambient, Participació i Transp. | EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC
foto
3 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
11 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
14. Precs i preguntes
Sara Beatriz Montañana Bolea
Càrrec: Regidora | PP
foto
7 intervencions
5. 4235/2017_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
6. 4243/2017_Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
7. 4244/2017_Aprovació del pla d’ordenanció i gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Javier Zamora Ciurana
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
8. 8/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís, Socialista, CUPO, EUPVEVPV-ERPV-AS: AC, per a l'adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al manifest per al finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana.
11. 7/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana.
María del Carmen Raimundo Martí
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
14. Precs i preguntes
Héctor Llorens San Cristóbal
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
9. 5/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la Alta Inspecció Educativa
Paula García Rico
Càrrec: Regidora | CIUDADANOS
foto
10 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
5. 4235/2017_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
8. 8/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís, Socialista, CUPO, EUPVEVPV-ERPV-AS: AC, per a l'adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al manifest per al finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana.
9. 5/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la Alta Inspecció Educativa
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
11. 7/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana.
María Almenara Gironés
Càrrec: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
José Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
10 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
5. 4235/2017_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
6. 4243/2017_Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
7. 4244/2017_Aprovació del pla d’ordenanció i gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 8/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís, Socialista, CUPO, EUPVEVPV-ERPV-AS: AC, per a l'adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al manifest per al finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana.
9. 5/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la Alta Inspecció Educativa
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
11. 7/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
4. 4185/2017_Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2018
5. 4235/2017_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
6. 4243/2017_Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2018
7. 4244/2017_Aprovació del pla d’ordenanció i gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 8/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís, Socialista, CUPO, EUPVEVPV-ERPV-AS: AC, per a l'adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona al manifest per al finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana.
9. 5/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la Alta Inspecció Educativa
10. 6/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho
11. 7/2017/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
22
(00:15:17)
CIUDADANOS
10
(00:11:02)
COMPROMIS
54
(02:37:38)
CUPO
10
(00:17:52)
EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC
3
(00:04:06)
PP
29
(01:43:41)
PSPV-PSOE
8
(00:21:13)