logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 11 de julio de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:34)
Copiar URL
18 intervenciones
10 intervenciones
5 intervenciones
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:46:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:49:37)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
22 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(01:42:09) - 10. Mocions
1 intervenciones
46 intervenciones
foto
(01:42:22)
Copiar URL
foto
(01:44:55)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(01:57:39)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:06:44)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Abel Martí Cervera
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
30 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 6/2024, celebrada el dia 9 de maig
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00009134A. Dació de compte al Ple de la corporació del Pla Anual de control financer 2024 (exercici de referència 2023), elaborat per la intervenció municipal
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00011016A. Dació de compte al Ple dels canvis en la designació de portaveu suplent i membres de les comissions informatives, del grup municipal Vox a conseqüència de la presa de possessió del càrrec regidora de la Sra. Victoria Ferrer Martínez
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
9. Despatx extraordinari
10. Mocions
Marina Rubio Rabés
Cargo: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Cargo: Hisenda i Festes | PP
foto
4 intervenciones
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
Christian Baterno Sanía
Cargo: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Governació, Patrimoni, Dependència | PP
foto
4 intervenciones
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
Jaime Ruix Serra
Cargo: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
3 intervenciones
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
8 intervenciones
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Cargo: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
5 intervenciones
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Cargo: Portaveu | COMPROMIS
foto
16 intervenciones
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Portaveu | VOX
foto
7 intervenciones
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Mª Victoria Ferrer Martínez
Cargo: Regidora | VOX
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
10 intervenciones
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Maria José Dolz
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervenciones
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 6/2024, celebrada el dia 9 de maig
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:02:32)
CENTRATS en la Pobla
3
(00:07:24)
COMPROMIS
21
(01:05:19)
CUPO
13
(00:16:14)
PP
40
(00:37:23)
PSPV-PSOE
12
(00:26:29)
VOX
11
(00:10:10)