logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 6 d'agost de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:29)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:05:06)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:04:15)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:09:11)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:12:58)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:15:49)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:25:24)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:33:07)
Copiar URL
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
(03:34:38) - 15. Mocions
5 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:39:27)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:05:14)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:25:57)
Copiar URL
0 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
15. Mocions
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
11 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 9/2019, de 15 de juny i 10/2019, de 25 de juny.
2. 4116/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 22/2019, mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i modificació de les Bases d’Execució del Pressupost.
3. 3603/2019_Aprovació de la modificació de l'acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2019, i creació de càrrec amb dedicació parcial
4. 2294/2018_Aprovació de l’objecció de conformitat d’Intervenció i resolució de la discrepància respecte de l’expedient d’ocupació directa per a completar l’obtenció de la parcel·la dotacional QL-1.B i superfície viària annexa.
5. 3603/2019_Aprovació de la designació del representant de l'Ajuntament en la Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat
6. 4306/2019_Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
7. 3880/2018_Aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona
8. 4262/2019_Aprovació de les festes locals de l’any 2020
15. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:02:49)
COMPROMIS
2
(00:00:15)