logo
digiacta
buscar
Año
Ple ordinari del 12 de novembre de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
0 intervenciones
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:47)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:24:40)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:59:45)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:02:19)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:19:47)
Copiar URL
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
(05:20:31) - 10. Mocions
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:21:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:55:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(05:55:21)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervenciones
2. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm11/2019 de 9 de juliol, 12/2019 de 6 d’agost, 13/2019 de 10 de setembre, 14/2019 de 8 d’octubre, 15/2019 de 15 d’octubre
3. 5745/2019_Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l'any 2020
4. 5645/2019_Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’any 2020
5. 5646/2019_Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball núm. 6/2019
6. 5943/2019_Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:01:45)