logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 9 de maig de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:46)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:50)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:15)
Copiar URL
foto
(00:07:45)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:17:55)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:19:59)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:57:01)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:59:41)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:03:25)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:07:17)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:16:34)
Copiar URL
0 intervenciones
0 intervenciones
0 intervenciones
(01:17:13) - 13. Mocions
0 intervenciones
0 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 3/2019 de 14 de març i, 4/2019 d’1, d’abril
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, recursos humans i esport | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials, Educació i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
1 intervenciones
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervenciones
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
9 intervenciones
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors núm. 3/2019 de 14 de març i, 4/2019 d’1, d’abril
2. 1990/2019_Aprovació del reglament regulador del Consell Municipal d'inclusió i drets socials
3. 1887/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla 4/2019, creació de la plaça de tresorer/a
4. 1888/2019_Aprovació de la modificació núm. 3/2019 de la Relació de llocs de treball per a la creació del lloc de tresorer/a
5. 2219/2019_Aprovació de la modificació núm. 4/2019 de la relació de llocs de treball.
6. 2541/2019_Aprovació de la modificació de la plantilla núm. 5/2019, creació de la plaça d’oficial 1ª brigada d’obres, i amortització d’una plaça de peó.
7. 1587/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019
8. 2074/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2019 de modificació de les bases d’execució del pressupost.
9. 2591/2019_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 15/2019 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit i modificació de les bases d’execució del pressupost.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:04:15)
COMPROMIS
4
(00:01:47)
PP
1
(00:02:27)
PSPV-PSOE
1
(00:01:20)