logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 12 de maig de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:26)
Copiar URL
20 intervenciones
29 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:06:24)
Copiar URL
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:06:55)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:42:22)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:44:14)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:45:36)
Copiar URL
24 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(03:41:37) - 9. Mocions
29 intervenciones
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:41:51)
Copiar URL
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:42:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:53:14)
Copiar URL
foto
Esther Pérez andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:54:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(04:00:06)
Copiar URL
63 intervenciones
foto
(04:51:13)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
57 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de sessió anterior 1/2020, de 14 de gener
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
6. 2097/2020_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2020
7. 2115/2020_Dació de compte sobre el compliment de l’obligació trimestral de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2020
8. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
16 intervenciones
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
10. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
9 intervenciones
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
10. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
9 intervenciones
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
9. Mocions
10. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
6 intervenciones
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
10. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
7 intervenciones
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
10. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
9. Mocions
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
9. Mocions
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
11 intervenciones
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
10. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
24 intervenciones
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervenciones
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de sessió anterior 1/2020, de 14 de gener
2. 1965/2020_Aprovació del Pla Econòmic Financer anys 2020/2021
3. 1104/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge, entre mitgeres, situat al carrer de l’Eliana, núm. 7, tramitada a instància de Francisca Martí Contelles, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
4. 1947/2020_Aprovació de la declaració d’especial interés o utilitat municipal de les obres derivades de la llicència urbanística d’obra major per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat als carrers de Jesús Pitarch, núm. 23 i del Mestre Giner, núm. 30, tramitada a instància de José Vicente Pitarch Bargues, a l’efecte de la bonificació de la quota de l’impost de construcció, instal·lació i obres
5. 682/2020_Aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places
9. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
15
(00:14:34)
CIUDADANOS
13
(00:14:50)
COMPROMIS
86
(02:57:50)
CUPO
9
(00:11:47)
PP
25
(00:54:27)
PSPV-PSOE
3
(00:07:00)
VOX
24
(00:21:19)