logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 9 de juny de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:25)
Copiar URL
10 intervenciones
11 intervenciones
18 intervenciones
16 intervenciones
1 intervenciones
(01:59:03) - 7. Mocions
17 intervenciones
99 intervenciones
foto
(03:09:34)
Copiar URL
foto
(03:13:46)
Copiar URL
foto
(03:28:23)
Copiar URL
foto
(03:44:42)
Copiar URL
foto
(04:01:38)
Copiar URL
foto
(04:12:30)
Copiar URL
foto
(04:14:24)
Copiar URL
foto
(04:21:59)
Copiar URL
foto
(04:28:34)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
42 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 4/2020, de 14 d’abril i 5/2020, de 12 de maig
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
6. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades.
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
17 intervenciones
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
8. Precs i preguntes.
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
5 intervenciones
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
8. Precs i preguntes.
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
8. Precs i preguntes.
José Miguel Tomás Madrid
Cargo: Noves Tecnologies, Comerç i Mercat | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
5 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
7 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
6 intervenciones
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
8. Precs i preguntes.
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
10 intervenciones
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
8. Precs i preguntes.
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
9 intervenciones
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
8. Precs i preguntes.
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
8. Precs i preguntes.
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
6 intervenciones
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
5 intervenciones
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
8. Precs i preguntes.
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Cargo: Regidor | VOX
foto
17 intervenciones
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
7. Mocions
8. Precs i preguntes.
Esther Pérez andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
7. Mocions
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 4/2020, de 14 d’abril i 5/2020, de 12 de maig
2. 682/2020_Aprovació de la rectificació d’error de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 12 de maig del 2020, sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal núm. 1/2020, consistent en la creació de diverses places.
3. 2458/2020_Aprovació de la modificació de pressupost 9/2020, consistent en la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
4. 17/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox con el fin de adoptar medidas fiscales urgentes para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID-19.
5. 16/2020/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona inste al Consorcio Valencia Interior a retirar el pago de la tasa de tratamiento de residuos a autónomos y empresas para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID19.
7. Mocions
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
12
(00:22:01)
CIUDADANOS
11
(00:09:06)
COMPROMIS
76
(02:10:53)
CONTIGO
3
(00:02:44)
CUPO
5
(00:08:17)
PP
39
(01:04:53)
PSPV-PSOE
11
(00:12:21)
VOX
17
(00:24:36)