logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 9 de febrer de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:41)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:07)
Copiar URL
21 intervenciones
11 intervenciones
26 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
25 intervenciones
1 intervenciones
28 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
55 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 14/2020, de 9 de desembre i 1/2021, de 12 de gener
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 365/2021_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat, corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2020
7. 366/2021_Dació de compte sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions sobre l’execució trimestral corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2020
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
8. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
11. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervenciones
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
9 intervenciones
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
2 intervenciones
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervenciones
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
14 intervenciones
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
11. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 14/2020, de 9 de desembre i 1/2021, de 12 de gener
2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona
3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà
5. 336/2021_Aprovació de l'emblema de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación de medidas de apoyo y resiliencia del comercio local”
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
12
(00:19:21)
CIUDADANOS
5
(00:05:31)
COMPROMIS
63
(02:05:38)
CONTIGO
1
(00:03:52)
CUPO
2
(00:02:14)
PP
19
(01:01:37)
PSPV-PSOE
5
(00:11:02)
VOX
14
(00:17:12)