logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 9 de març de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:31)
Copiar URL
14 intervenciones
6 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:25:27)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:29:15)
Copiar URL
14 intervenciones
3 intervenciones
1 intervenciones
16 intervenciones
1 intervenciones
(02:02:13) - 9. Mocions
1 intervenciones
74 intervenciones
foto
(02:27:59)
Copiar URL
foto
(03:11:47)
Copiar URL
foto
(03:26:43)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
44 intervenciones
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 2/2021, de 2 febrer i 3/2021, de 9 de febrer
2. 516/2021_Aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat
3. 995/2021_Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i Pla Local de Cremes
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
5. 752/2021_Dació de compte al Ple de la liquidació del Pressupost General Municipal de l’exercici 2020
6. 752/2021_Dació de compte al Ple de l'informe anual d'Intervenció de les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2020
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
8. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
9. Mocions
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
5. 752/2021_Dació de compte al Ple de la liquidació del Pressupost General Municipal de l’exercici 2020
10. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
3. 995/2021_Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i Pla Local de Cremes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
9 intervenciones
2. 516/2021_Aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
10. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
10. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
4 intervenciones
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
10. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervenciones
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
10. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
11 intervenciones
2. 516/2021_Aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat
3. 995/2021_Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i Pla Local de Cremes
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
10. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
10. Precs i preguntes
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
10. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
2 intervenciones
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
10. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
7 intervenciones
2. 516/2021_Aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat
10. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
9 intervenciones
2. 516/2021_Aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
10. Precs i preguntes
Mª. Jessica Crespo Poveda
Cargo: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervenciones
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervenciones
2. 516/2021_Aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat
3. 995/2021_Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i Pla Local de Cremes
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 2/2021, de 2 febrer i 3/2021, de 9 de febrer
2. 516/2021_Aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat
3. 995/2021_Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i Pla Local de Cremes
4. 931/2021_Aprovació de la modificació de pressupost num. 4/2021, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
7. 3/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Vox sobre utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
10
(00:14:26)
CIUDADANOS
9
(00:13:35)
COMPROMIS
56
(01:31:27)
CONTIGO
3
(00:06:37)
CUPO
4
(00:05:28)
PP
28
(00:53:25)
PSPV-PSOE
13
(00:28:14)
VOX
9
(00:14:57)