logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 13 de juliol de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:09:27)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:09:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:10:41)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:11:10)
Copiar URL
foto
(00:12:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:16:18)
Copiar URL
13 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(00:49:19) - 8. Mocions
3 intervenciones
60 intervenciones
foto
(01:42:18)
Copiar URL
foto
(01:45:16)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:52:32)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:54:42)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:55:46)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
32 intervenciones
1. 4784/2020_Expropiació per taxació conjunta de parcel·la dotacional públic múltiple, Clau QM1: resolució de recursos de reposició i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació respecte del propietari de l’habitatge núm. 17, de l’edifici situat a l’avinguda de Colóm, núm. 78
2. 3674/2021_Aprovació de les festes locals per a l’any 2022
3. 3509/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 12/2021, mitjançant suplements i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals i anul•lacions o baixes de crèdits, i de modificació de Bases d'Execució del Pressupost
4. 2410/2021_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2020
5. 2410/2021_Dació de compte de l'informe resum anual del control intern exercici 2020
6. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
7. Despatx extraordinari
8. Mocions
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
3. 3509/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 12/2021, mitjançant suplements i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals i anul•lacions o baixes de crèdits, i de modificació de Bases d'Execució del Pressupost
4. 2410/2021_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2020
9. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
9. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
9. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
9. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Cargo: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
8. Mocions
9. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
9. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
9. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
1 intervenciones
1. 4784/2020_Expropiació per taxació conjunta de parcel·la dotacional públic múltiple, Clau QM1: resolució de recursos de reposició i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació respecte del propietari de l’habitatge núm. 17, de l’edifici situat a l’avinguda de Colóm, núm. 78
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
9. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
10 intervenciones
4. 2410/2021_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2020
9. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
9. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
9. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervenciones
9. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
8 intervenciones
9. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervenciones
1. 4784/2020_Expropiació per taxació conjunta de parcel·la dotacional públic múltiple, Clau QM1: resolució de recursos de reposició i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació respecte del propietari de l’habitatge núm. 17, de l’edifici situat a l’avinguda de Colóm, núm. 78
2. 3674/2021_Aprovació de les festes locals per a l’any 2022
3. 3509/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 12/2021, mitjançant suplements i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals i anul•lacions o baixes de crèdits, i de modificació de Bases d'Execució del Pressupost
4. 2410/2021_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2020
9. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervenciones
1. 4784/2020_Expropiació per taxació conjunta de parcel·la dotacional públic múltiple, Clau QM1: resolució de recursos de reposició i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació respecte del propietari de l’habitatge núm. 17, de l’edifici situat a l’avinguda de Colóm, núm. 78
2. 3674/2021_Aprovació de les festes locals per a l’any 2022
3. 3509/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 12/2021, mitjançant suplements i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals i anul•lacions o baixes de crèdits, i de modificació de Bases d'Execució del Pressupost
4. 2410/2021_Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2020
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
12
(00:07:50)
CIUDADANOS
1
(00:01:46)
COMPROMIS
46
(01:07:48)
CUPO
1
(00:03:35)
PP
18
(00:22:27)
PSPV-PSOE
5
(00:03:16)
VOX
8
(00:04:07)