logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 de setembre de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:27)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:51)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:10:58)
Copiar URL
18 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
22 intervencions
1 intervencions
8 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:20)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:32:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:35:27)
Copiar URL
59 intervencions
foto
(01:54:55)
Copiar URL
foto
(01:56:39)
Copiar URL
foto
(02:23:03)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
36 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 10/2022, celebrada el dia 2 d’agost
2. URBANISME. Referència: 2022/00005952M. Aprovació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori
3. EDUCACIO. Referència: 2022/00000537D. Aprovació de la designació dels membres del Consell Escolar Municipal
4. INTERVENCIO. Referència: 2022/00005069L. Dació de compte de la informació al Ministeri d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral relativa al segon trimestre de l’exercici 2022
5. INTERVENCIO. Referència: 2022/00007183V. Dació de compte al Ple sobre informació comptable i sobre compliment de la Llei de Morositat corresponent al segon trimestre del 2022
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
7. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
8. Despatx extraordinari
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
1 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Raquel Martínez Sánchez
Càrrec: Persones majors i Sanitat | COMPROMIS
foto
1 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
11 intervencions
3. EDUCACIO. Referència: 2022/00000537D. Aprovació de la designació dels membres del Consell Escolar Municipal
8. Despatx extraordinari
10. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
8 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00005952M. Aprovació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
10. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | NO ADSCRIT
foto
5 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
10. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
5 intervencions
8. Despatx extraordinari
10. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
5 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
10. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
10. Precs i preguntes
Matíes García Ruix
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
7 intervencions
3. EDUCACIO. Referència: 2022/00000537D. Aprovació de la designació dels membres del Consell Escolar Municipal
10. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
8 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
10. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
2 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
10. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
4 intervencions
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
10. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00005952M. Aprovació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori
3. EDUCACIO. Referència: 2022/00000537D. Aprovació de la designació dels membres del Consell Escolar Municipal
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
8. Despatx extraordinari
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 10/2022, celebrada el dia 2 d’agost
2. URBANISME. Referència: 2022/00005952M. Aprovació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori
3. EDUCACIO. Referència: 2022/00000537D. Aprovació de la designació dels membres del Consell Escolar Municipal
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00007076W. Moció presentada pel grup municipal popular sobre: “La construcción o ampliación y mejora de un nuevo hogar del jubilado”
8. Despatx extraordinari
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
10
(00:07:00)
CIUDADANOS
10
(00:06:55)
COMPROMIS
41
(00:54:39)
CUPO
8
(00:24:23)
NO ADSCRIT
5
(00:10:49)
PP
25
(00:42:48)
PSPV-PSOE
13
(00:20:54)
VOX
4
(00:05:52)