logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 9 de maig de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:18)
Copiar URL
3 intervencions
2 intervencions
12 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(00:26:05) - 10. Mocions
1 intervencions
55 intervencions
foto
(00:46:41)
Copiar URL
foto
(00:50:14)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:51:10)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:56:04)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(01:22:33)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
27 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00006950G. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2024, celebrada el dia 11 d’abril
2. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00006073R. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentat per la regidora Sra. María Isabel Cerezo Sánchez, del grup municipal Vox
3. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00006950G. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu del dia 9 de juny del 2024
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00006656D. Aprovació de la proposta per a donar de baixa l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Fons Valencià de Solidaritat
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00006084N. Dació de compte al Ple de la Corporació de l’informe de control financer núm. 218/2024, emés per la interventora municipal en relació a l’informe-resum de les actuacions de control intern realitzades en l’exercici 2023
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00006950G. Dació de compte al Ple de la resolució d’Alcaldia núm. 2024002258, de data 24 d’abril del 2024 per la que es sol·licita l’adhesió al Conveni Marc de Col·laboració per a l’impuls de la promoció d’habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals subscrit en data 2 d’abril del 2024, entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00006950G. Moció presentada pel grup municipal Compromís de la Pobla de Vallbona: “Moció per a garantir la continuïtat de xarxa llibres”
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
9. Despatx extraordinari
10. Mocions
José Maria Romero Llopis
Càrrec: Hisenda i Festes | PP
foto
4 intervencions
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00006656D. Aprovació de la proposta per a donar de baixa l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Fons Valencià de Solidaritat
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Càrrec: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
8 intervencions
11. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervencions
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00006656D. Aprovació de la proposta per a donar de baixa l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Fons Valencià de Solidaritat
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
5 intervencions
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00006656D. Aprovació de la proposta per a donar de baixa l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Fons Valencià de Solidaritat
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
6 intervencions
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00006656D. Aprovació de la proposta per a donar de baixa l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Fons Valencià de Solidaritat
11. Precs i preguntes
Maria José Dolz
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
2. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00006073R. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentat per la regidora Sra. María Isabel Cerezo Sánchez, del grup municipal Vox
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00006656D. Aprovació de la proposta per a donar de baixa l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Fons Valencià de Solidaritat
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00006950G. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2024, celebrada el dia 11 d’abril
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00006656D. Aprovació de la proposta per a donar de baixa l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona del Fons Valencià de Solidaritat
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
4
(00:01:09)
CENTRATS en la Pobla
3
(00:02:23)
COMPROMIS
15
(00:23:46)
CUPO
10
(00:15:00)
PP
33
(00:26:29)
PSPV-PSOE
8
(00:16:28)
VOX
7
(00:05:08)