logo
digiacta
buscar
Any
Ple Extraordinari del 6 de juliol de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
11 intervencions
16 intervencions
5 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:21:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:23:12)
Copiar URL
7 intervencions
3 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:26:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:26:34)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
24 intervencions
1. ALCALDIA. Referència: 2023/00011498W. Aprovació de la proposta per a la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents per al mandat 2023/2027
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern local per al mandat 2023/2027
3. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en l'Alcaldia per al mandat 2023/2027
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00010176Z. Aprovació del nomenament de representant de l'Ajuntament en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València durant el mandat 2023/2027
5. ALCALDIA. Referència: 2023/00011654C. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament en el Fons Valencià per la Solidaritat per al mandat 2023/2027
6. ALCALDIA. Referència: 2023/00011016A. Dació de compte al Ple de la constitució dels grups polítics municipals, portaveus i portaveus suplents per al mandat 2023/2027
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00011616M. Dació de compte de les delegacions de l’Alcaldia en les regidories delegades i regidors delegats per al mandat 2023/2027
8. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00011616M.Dació de compte de la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local per al mandat 2023/2027
9. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00011616M. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 2023002931 de data 23 de juny del 2023 sobre designació de les regidores i regidors que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial per al mandat 2023/2027
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00011616M. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 2023002911 de data 22 de juny de 2023 sobre nomenament dels membre de la Junta de Govern Local per al mandat 2023/2027
11. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00011616M. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 2023002929 de data 23 de juny de 2023 sobre nomenament de les tinences d’alcaldia per al mandat 2023-2027
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervencions
1. ALCALDIA. Referència: 2023/00011498W. Aprovació de la proposta per a la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents per al mandat 2023/2027
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern local per al mandat 2023/2027
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
4 intervencions
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern local per al mandat 2023/2027
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00010176Z. Aprovació del nomenament de representant de l'Ajuntament en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València durant el mandat 2023/2027
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
7 intervencions
1. ALCALDIA. Referència: 2023/00011498W. Aprovació de la proposta per a la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents per al mandat 2023/2027
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern local per al mandat 2023/2027
3. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en l'Alcaldia per al mandat 2023/2027
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00010176Z. Aprovació del nomenament de representant de l'Ajuntament en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València durant el mandat 2023/2027
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
1. ALCALDIA. Referència: 2023/00011498W. Aprovació de la proposta per a la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents per al mandat 2023/2027
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern local per al mandat 2023/2027
3. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en l'Alcaldia per al mandat 2023/2027
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00010176Z. Aprovació del nomenament de representant de l'Ajuntament en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València durant el mandat 2023/2027
5. ALCALDIA. Referència: 2023/00011654C. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament en el Fons Valencià per la Solidaritat per al mandat 2023/2027
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
1. ALCALDIA. Referència: 2023/00011498W. Aprovació de la proposta per a la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents per al mandat 2023/2027
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern local per al mandat 2023/2027
3. ALCALDIA. Referència: 2023/00011489Q. Aprovació de la delegació de competències del Ple en l'Alcaldia per al mandat 2023/2027
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00010176Z. Aprovació del nomenament de representant de l'Ajuntament en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València durant el mandat 2023/2027
5. ALCALDIA. Referència: 2023/00011654C. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament en el Fons Valencià per la Solidaritat per al mandat 2023/2027
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
10
(00:04:02)
COMPROMIS
3
(00:05:59)
PP
24
(00:07:00)
PSPV-PSOE
7
(00:05:26)
VOX
4
(00:03:56)