logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 d'octubre de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:24)
Copiar URL
14 intervencions
8 intervencions
14 intervencions
10 intervencions
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(01:25:45)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(01:28:21)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(01:29:35)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:37:16)
Copiar URL
10 intervencions
13 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(02:16:16) - 10. Mocions
1 intervencions
58 intervencions
foto
(02:16:29)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(02:18:34)
Copiar URL
foto
(02:19:19)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:29:00)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:31:06)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
38 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00015305Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 15/2023, celebrada el dia 14 de setembre
2. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del desistiment d’ofici del programa d’actuació Integrada, per gestió directa municipal, del sector R-18
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00008016V. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2022
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011006Q. Aprovació de les assignacions als membres de la corporació per assistències a òrgans col·legiats i a grups polítics municipals
5. SUBVENCIONS. Referència: 2022/00002693N. Aprovació del reajustament de les anualitats concedides al Pla Convivint, Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, per a la construcció del centre de dia de persones majors dependents a la Pobla de Vallbona denominat “La Rascanya”
6. PERSONAL. Referència: 2023/00014559G. Aprovació de la modificació núm. 3/2023 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. ALCALDIA. Referència: 2023/00013044F. Aprovació d’un nou emblema municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
9. Despatx extraordinari
10. Mocions
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Personal i Recursos Humans | PP
foto
5 intervencions
6. PERSONAL. Referència: 2023/00014559G. Aprovació de la modificació núm. 3/2023 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Càrrec: Hisenda i Festes | PP
foto
1 intervencions
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00008016V. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2022
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
3 intervencions
11. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Càrrec: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Càrrec: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
4 intervencions
5. SUBVENCIONS. Referència: 2022/00002693N. Aprovació del reajustament de les anualitats concedides al Pla Convivint, Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, per a la construcció del centre de dia de persones majors dependents a la Pobla de Vallbona denominat “La Rascanya”
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
13 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del desistiment d’ofici del programa d’actuació Integrada, per gestió directa municipal, del sector R-18
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
5 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del desistiment d’ofici del programa d’actuació Integrada, per gestió directa municipal, del sector R-18
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
6 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del desistiment d’ofici del programa d’actuació Integrada, per gestió directa municipal, del sector R-18
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
5 intervencions
5. SUBVENCIONS. Referència: 2022/00002693N. Aprovació del reajustament de les anualitats concedides al Pla Convivint, Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, per a la construcció del centre de dia de persones majors dependents a la Pobla de Vallbona denominat “La Rascanya”
7. ALCALDIA. Referència: 2023/00013044F. Aprovació d’un nou emblema municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
5 intervencions
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00008016V. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2022
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011006Q. Aprovació de les assignacions als membres de la corporació per assistències a òrgans col·legiats i a grups polítics municipals
7. ALCALDIA. Referència: 2023/00013044F. Aprovació d’un nou emblema municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
6. PERSONAL. Referència: 2023/00014559G. Aprovació de la modificació núm. 3/2023 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
10 intervencions
2. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del desistiment d’ofici del programa d’actuació Integrada, per gestió directa municipal, del sector R-18
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00008016V. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2022
5. SUBVENCIONS. Referència: 2022/00002693N. Aprovació del reajustament de les anualitats concedides al Pla Convivint, Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, per a la construcció del centre de dia de persones majors dependents a la Pobla de Vallbona denominat “La Rascanya”
6. PERSONAL. Referència: 2023/00014559G. Aprovació de la modificació núm. 3/2023 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
4 intervencions
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011006Q. Aprovació de les assignacions als membres de la corporació per assistències a òrgans col·legiats i a grups polítics municipals
11. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
3 intervencions
7. ALCALDIA. Referència: 2023/00013044F. Aprovació d’un nou emblema municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
11 intervencions
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00008016V. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2022
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011006Q. Aprovació de les assignacions als membres de la corporació per assistències a òrgans col·legiats i a grups polítics municipals
5. SUBVENCIONS. Referència: 2022/00002693N. Aprovació del reajustament de les anualitats concedides al Pla Convivint, Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, per a la construcció del centre de dia de persones majors dependents a la Pobla de Vallbona denominat “La Rascanya”
6. PERSONAL. Referència: 2023/00014559G. Aprovació de la modificació núm. 3/2023 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. ALCALDIA. Referència: 2023/00013044F. Aprovació d’un nou emblema municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
11. Precs i preguntes
Pedro Garcia Olmo
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00015305Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 15/2023, celebrada el dia 14 de setembre
2. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del desistiment d’ofici del programa d’actuació Integrada, per gestió directa municipal, del sector R-18
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00008016V. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2022
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011006Q. Aprovació de les assignacions als membres de la corporació per assistències a òrgans col·legiats i a grups polítics municipals
5. SUBVENCIONS. Referència: 2022/00002693N. Aprovació del reajustament de les anualitats concedides al Pla Convivint, Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, per a la construcció del centre de dia de persones majors dependents a la Pobla de Vallbona denominat “La Rascanya”
6. PERSONAL. Referència: 2023/00014559G. Aprovació de la modificació núm. 3/2023 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. ALCALDIA. Referència: 2023/00013044F. Aprovació d’un nou emblema municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
7
(00:01:20)
CENTRATS en la Pobla
6
(00:13:52)
COMPROMIS
22
(01:13:42)
CUPO
18
(00:46:15)
PP
49
(00:52:25)
PSPV-PSOE
13
(00:23:34)
VOX
17
(00:17:56)