logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 9 de novembre de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:28)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(00:01:21) - 6. Mocions
6 intervencions
61 intervencions
foto
(00:05:28)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:08:16)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:37:39)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:51:12)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(01:00:03)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
27 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00017066G. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 16/2023, celebrada el dia 13 d’octubre
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00016336X. Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2023
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00016065S. Dació de compte al Ple de la informació trimestral de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2023, i la seua remissió al Ministeri d’hisenda i funció pública
4. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
5. Despatx extraordinari
6. Mocions
José Maria Romero Llopis
Càrrec: Hisenda i Festes | PP
foto
3 intervencions
7. Precs i preguntes
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
3 intervencions
7. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Càrrec: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
4 intervencions
7. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervencions
7. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervencions
7. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervencions
7. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
6 intervencions
6. Mocions
7. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
2 intervencions
7. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
7 intervencions
7. Precs i preguntes
Pedro Garcia Olmo
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
7. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00017066G. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 16/2023, celebrada el dia 13 d’octubre
6. Mocions
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
2
(00:00:30)
CENTRATS en la Pobla
4
(00:05:37)
COMPROMIS
12
(00:24:14)
CUPO
6
(00:10:43)
PP
31
(00:27:51)
PSPV-PSOE
8
(00:14:53)
VOX
10
(00:09:54)