logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 de març de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:31)
Copiar URL
1 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:22)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:04:56)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:05:30)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:08:10)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:11:40)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:20:26)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:21:35)
Copiar URL
9 intervencions
8 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
34 intervencions
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(01:15:21)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(01:23:13)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:23:00)
Copiar URL
1 intervencions
8 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:24:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:24:59)
Copiar URL
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:25:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(02:25:46)
Copiar URL
56 intervencions
foto
(02:26:19)
Copiar URL
foto
(02:30:50)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:50:15)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:08:07)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:08:54)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:09:42)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:12:27)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:19:31)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
43 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2024, celebrada el dia 8 de febrer
2. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Presa de possessió de la regidora, Sra. María José Dolz García
3. PERSONAL. Referència: 2024/00000204C. Aprovació de la reducció del complement específic i autorització de la compatibilitat d’A.G.U.
4. SUBVENCIONS. Referència: 2024/00002056D. Aprovar la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2024, convocada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
5. ALCALDIA. Referència: 2024/00003275D. Aprovació de la proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València
6. ALCALDIA. Referència: 2024/00002410H. Aprovació de proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoracions a quatre agents de la Policia Local de la corporació
7. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00003296F. Dació de compte al Ple de la Corporació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2023
8. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00002890S. Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2023
9. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00002891Q. Dació de compte al Ple de la Informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2023
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a la defensa del camp
11. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
12. Despatx extraordinari
14. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervencions
3. PERSONAL. Referència: 2024/00000204C. Aprovació de la reducció del complement específic i autorització de la compatibilitat d’A.G.U.
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
12 intervencions
4. SUBVENCIONS. Referència: 2024/00002056D. Aprovar la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2024, convocada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a la defensa del camp
14. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
9 intervencions
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a la defensa del camp
14. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
5 intervencions
14. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
23 intervencions
5. ALCALDIA. Referència: 2024/00003275D. Aprovació de la proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València
6. ALCALDIA. Referència: 2024/00002410H. Aprovació de proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoracions a quatre agents de la Policia Local de la corporació
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a la defensa del camp
14. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
4. SUBVENCIONS. Referència: 2024/00002056D. Aprovar la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2024, convocada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
14. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
6 intervencions
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a la defensa del camp
14. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
9 intervencions
4. SUBVENCIONS. Referència: 2024/00002056D. Aprovar la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2024, convocada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
5. ALCALDIA. Referència: 2024/00003275D. Aprovació de la proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a la defensa del camp
14. Precs i preguntes
Maria José Dolz
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
14. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
3. PERSONAL. Referència: 2024/00000204C. Aprovació de la reducció del complement específic i autorització de la compatibilitat d’A.G.U.
4. SUBVENCIONS. Referència: 2024/00002056D. Aprovar la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2024, convocada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
5. ALCALDIA. Referència: 2024/00003275D. Aprovació de la proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València
6. ALCALDIA. Referència: 2024/00002410H. Aprovació de proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoracions a quatre agents de la Policia Local de la corporació
12. Despatx extraordinari
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2024, celebrada el dia 8 de febrer
3. PERSONAL. Referència: 2024/00000204C. Aprovació de la reducció del complement específic i autorització de la compatibilitat d’A.G.U.
4. SUBVENCIONS. Referència: 2024/00002056D. Aprovar la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2024, convocada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
5. ALCALDIA. Referència: 2024/00003275D. Aprovació de la proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València
6. ALCALDIA. Referència: 2024/00002410H. Aprovació de proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoracions a quatre agents de la Policia Local de la corporació
10. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00004322K. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a la defensa del camp
12. Despatx extraordinari
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
14
(00:03:22)
CENTRATS en la Pobla
12
(00:18:21)
COMPROMIS
33
(01:25:20)
CUPO
14
(00:20:15)
PP
46
(00:42:17)
PSPV-PSOE
11
(00:21:30)
VOX
8
(00:17:11)