logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 de juny de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:31)
Copiar URL
4 intervencions
13 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:19:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:19:55)
Copiar URL
11 intervencions
7 intervencions
4 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:59:44)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:01:06)
Copiar URL
8 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
28 intervencions
16 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(02:54:46) - 15. Mocions
1 intervencions
51 intervencions
foto
(02:55:05)
Copiar URL
foto
(02:57:52)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:05:04)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
47 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 5/2024, celebrada el dia 26 d’abril
2. SECRETARIA GENERAL. Presa de possessió de la regidora, Sra. María Victoria Ferrer Martínez
3. INTERVENCIÓ.Aprovació de la modificació de pressupost núm. 18/2024 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb baixes
4. PERSONAL. Aprovació dels festius locals per a l’any 2025
5. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 260 del polígon 33
6. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 87 del polígon 33
7. URBANISME. . Aprovació de la declaració de situació Individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construcció existent en la parcel·la 7000 del polígon 51
8. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 239 del polígon 30
9. INTERVENCIÓ. Dació de compte al Ple sobre la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre l’execució trimestral de les entitats locals, corresponent al primer trimestre de 2024
10. INTERVENCIÓ. Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat, corresponent al primer trimestre del 2024
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
12. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a continuar amb l’accessibilitat urbana i per a la implantació a la Pobla de Vallbona de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva”
13. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
14. Despatx extraordinari
15. Mocions
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervencions
16. Precs i preguntes
Ana Cantero Guillot
Càrrec: Cultura i Benestar Social | PP
foto
1 intervencions
16. Precs i preguntes
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
2 intervencions
16. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Càrrec: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
1 intervencions
16. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
5 intervencions
3. INTERVENCIÓ.Aprovació de la modificació de pressupost núm. 18/2024 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb baixes
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
12. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a continuar amb l’accessibilitat urbana i per a la implantació a la Pobla de Vallbona de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva”
16. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
14 intervencions
5. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 260 del polígon 33
6. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 87 del polígon 33
7. URBANISME. . Aprovació de la declaració de situació Individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construcció existent en la parcel·la 7000 del polígon 51
8. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 239 del polígon 30
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
12. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a continuar amb l’accessibilitat urbana i per a la implantació a la Pobla de Vallbona de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva”
16. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
3 intervencions
16. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
11 intervencions
3. INTERVENCIÓ.Aprovació de la modificació de pressupost núm. 18/2024 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb baixes
5. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 260 del polígon 33
6. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 87 del polígon 33
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
16. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
18 intervencions
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
12. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a continuar amb l’accessibilitat urbana i per a la implantació a la Pobla de Vallbona de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva”
16. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervencions
16. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
8. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 239 del polígon 30
16. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
16. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
9 intervencions
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
12. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a continuar amb l’accessibilitat urbana i per a la implantació a la Pobla de Vallbona de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva”
16. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
16. Precs i preguntes
Mª Victoria Ferrer Martínez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
1 intervencions
2. SECRETARIA GENERAL. Presa de possessió de la regidora, Sra. María Victoria Ferrer Martínez
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
13 intervencions
3. INTERVENCIÓ.Aprovació de la modificació de pressupost núm. 18/2024 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb baixes
5. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 260 del polígon 33
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
12. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a continuar amb l’accessibilitat urbana i per a la implantació a la Pobla de Vallbona de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva”
16. Precs i preguntes
Maria José Dolz
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
16. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervencions
2. SECRETARIA GENERAL. Presa de possessió de la regidora, Sra. María Victoria Ferrer Martínez
3. INTERVENCIÓ.Aprovació de la modificació de pressupost núm. 18/2024 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb baixes
4. PERSONAL. Aprovació dels festius locals per a l’any 2025
5. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 260 del polígon 33
6. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 87 del polígon 33
7. URBANISME. . Aprovació de la declaració de situació Individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construcció existent en la parcel·la 7000 del polígon 51
8. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 239 del polígon 30
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 5/2024, celebrada el dia 26 d’abril
3. INTERVENCIÓ.Aprovació de la modificació de pressupost núm. 18/2024 mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb baixes
4. PERSONAL. Aprovació dels festius locals per a l’any 2025
5. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 260 del polígon 33
6. URBANISME. Aprovació de la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construccions existents en la parcel·la 87 del polígon 33
7. URBANISME. . Aprovació de la declaració de situació Individualitzada de minimització d'impacte territorial (DSI), per construcció existent en la parcel·la 7000 del polígon 51
11. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a millorar el funcionament a l’aula d’estudi de la biblioteca municipal i marcar el procediment d’ús de les sales d’estudi de la Casa Bernal
12. SECRETARIA GENERAL. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció per a continuar amb l’accessibilitat urbana i per a la implantació a la Pobla de Vallbona de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva”
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
15
(00:05:04)
CENTRATS en la Pobla
5
(00:12:28)
COMPROMIS
37
(01:38:53)
CUPO
17
(00:29:05)
PP
52
(00:49:24)
PSPV-PSOE
15
(00:30:28)
VOX
12
(00:12:40)