logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 11 de julio de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:34)
Copiar URL
18 intervencions
10 intervencions
5 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:46:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:49:37)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
22 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(01:42:09) - 10. Mocions
1 intervencions
46 intervencions
foto
(01:42:22)
Copiar URL
foto
(01:44:55)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(01:57:39)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:06:44)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
30 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 6/2024, celebrada el dia 9 de maig
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00009134A. Dació de compte al Ple de la corporació del Pla Anual de control financer 2024 (exercici de referència 2023), elaborat per la intervenció municipal
6. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00011016A. Dació de compte al Ple dels canvis en la designació de portaveu suplent i membres de les comissions informatives, del grup municipal Vox a conseqüència de la presa de possessió del càrrec regidora de la Sra. Victoria Ferrer Martínez
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
9. Despatx extraordinari
10. Mocions
11. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Càrrec: Hisenda i Festes | PP
foto
4 intervencions
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
1 intervencions
11. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Governació, Patrimoni, Dependència | PP
foto
4 intervencions
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
3 intervencions
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
8 intervencions
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
5 intervencions
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
16 intervencions
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervencions
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
7 intervencions
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Mª Victoria Ferrer Martínez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
10 intervencions
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
11. Precs i preguntes
Maria José Dolz
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervencions
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 6/2024, celebrada el dia 9 de maig
2. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00008670E. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
3. TRESORERIA, RECAPTACIÓ I RENDES. Referència: 2024/00006738E. Aprovació de la declaració d'especial interés social, cultural i històric artístic, de les obres de rehabilitació de l'immoble situat al Carrer Bisbe Cervera, núm. 13
4. ALCALDIA. Referència: 2024/00008119T. Aprovació de la proposta a la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana sobre l’inici de l’expedient per a la concessió de condecoració a sis agents de la Policia Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00009291E. Moció presentada pel grup municipal Compromís: “Moció de suport, inclusió i ajut econòmic a les persones malaltes de celiaquia i a llurs famílies”
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:02:32)
CENTRATS en la Pobla
3
(00:07:24)
COMPROMIS
21
(01:05:19)
CUPO
13
(00:16:14)
PP
40
(00:37:23)
PSPV-PSOE
12
(00:26:29)
VOX
11
(00:10:10)