logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 8 de febrer de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
3 intervencions
16 intervencions
11 intervencions
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:52:44)
Copiar URL
foto
(00:53:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:53:50)
Copiar URL
13 intervencions
1 intervencions
42 intervencions
foto
(01:41:11)
Copiar URL
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:47:04)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
28 intervencions
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 16/2021 del dia 14 de desembre i 1/2022 del dia 11 de gener.
2. 4297/2017_Acceptació de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a l'actuació "Construcció nou centre (2n IES) en el centre públic IES número 2" (Pla Edificant).
3. 6130/2021_Aprovació del reglament de règim intern del servei d'atenció i seguiment per a les persones amb malaltia mental greu (SASEM).
4. 263/2022_Aprovació de l'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i la col·laboració en la gestió recaptatòria de les entitats locals.
5. 1/2022/MO_Moció presentada pel grup municipal VOX "para solicitar la devolución del importe de las multas pagadas por incumplir el estado de alarma por causa de nulidad de los estados de alarma dictados por el gobierno de la nación por causa de inconstitucionalidad de los mismos".
6. Dació de compte de resolucions d'Alcaldia i de regidories delegades.
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
2 intervencions
4. 263/2022_Aprovació de l'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i la col·laboració en la gestió recaptatòria de les entitats locals.
9. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
5 intervencions
3. 6130/2021_Aprovació del reglament de règim intern del servei d'atenció i seguiment per a les persones amb malaltia mental greu (SASEM).
9. Precs i preguntes
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervencions
9. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
9. Precs i preguntes
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
5 intervencions
2. 4297/2017_Acceptació de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a l'actuació "Construcció nou centre (2n IES) en el centre públic IES número 2" (Pla Edificant).
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
8 intervencions
2. 4297/2017_Acceptació de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a l'actuació "Construcció nou centre (2n IES) en el centre públic IES número 2" (Pla Edificant).
9. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervencions
9. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
6 intervencions
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 16/2021 del dia 14 de desembre i 1/2022 del dia 11 de gener.
2. 4297/2017_Acceptació de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a l'actuació "Construcció nou centre (2n IES) en el centre públic IES número 2" (Pla Edificant).
9. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
9. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
9. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
9. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
9. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
3. 6130/2021_Aprovació del reglament de règim intern del servei d'atenció i seguiment per a les persones amb malaltia mental greu (SASEM).
9. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
11 intervencions
2. 4297/2017_Acceptació de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a l'actuació "Construcció nou centre (2n IES) en el centre públic IES número 2" (Pla Edificant).
3. 6130/2021_Aprovació del reglament de règim intern del servei d'atenció i seguiment per a les persones amb malaltia mental greu (SASEM).
5. 1/2022/MO_Moció presentada pel grup municipal VOX "para solicitar la devolución del importe de las multas pagadas por incumplir el estado de alarma por causa de nulidad de los estados de alarma dictados por el gobierno de la nación por causa de inconstitucionalidad de los mismos".
9. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
2. 4297/2017_Acceptació de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a l'actuació "Construcció nou centre (2n IES) en el centre públic IES número 2" (Pla Edificant).
3. 6130/2021_Aprovació del reglament de règim intern del servei d'atenció i seguiment per a les persones amb malaltia mental greu (SASEM).
4. 263/2022_Aprovació de l'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i la col·laboració en la gestió recaptatòria de les entitats locals.
5. 1/2022/MO_Moció presentada pel grup municipal VOX "para solicitar la devolución del importe de las multas pagadas por incumplir el estado de alarma por causa de nulidad de los estados de alarma dictados por el gobierno de la nación por causa de inconstitucionalidad de los mismos".
9. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 16/2021 del dia 14 de desembre i 1/2022 del dia 11 de gener.
2. 4297/2017_Acceptació de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a l'actuació "Construcció nou centre (2n IES) en el centre públic IES número 2" (Pla Edificant).
3. 6130/2021_Aprovació del reglament de règim intern del servei d'atenció i seguiment per a les persones amb malaltia mental greu (SASEM).
4. 263/2022_Aprovació de l'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i la col·laboració en la gestió recaptatòria de les entitats locals.
5. 1/2022/MO_Moció presentada pel grup municipal VOX "para solicitar la devolución del importe de las multas pagadas por incumplir el estado de alarma por causa de nulidad de los estados de alarma dictados por el gobierno de la nación por causa de inconstitucionalidad de los mismos".
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
10
(00:09:05)
CIUDADANOS
3
(00:00:48)
COMPROMIS
36
(01:17:39)
CONTIGO
1
(00:01:05)
CUPO
8
(00:17:44)
PP
14
(00:31:40)
PSPV-PSOE
7
(00:11:01)
VOX
11
(00:11:45)