logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 8 de març de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
11 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:18:29)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:19:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:25:11)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
10 intervencions
(00:00:00) - 11. Mocions
0 intervencions
51 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
28 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2022 del dia 8 de febrer
3.1016/2022_Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament tecnològics, per a l’exercici 2022, de l’Institut de Competitivitat Empresarial (IVACE)
4. 450/2022_Dació de compte al Ple sobre la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat 4t trimestre del 2021
5. 390/2022_Dació de compte al Ple sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament de la informació al Ministeri d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral del 4t trimestre del 2021.
6. 963/2022_Dació de compte al Ple de la liquidació del pressupost general municipal corresponent a l’exercici 2021
7. 963/2022_Dació de compte al Ple de l’informe anual d’intervenció de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, durant l’exercici 2021
8. 963/2022_Dació de compte al Ple de l’informe d’intervenció amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa, durant l’exercici 2021
9. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
10. Despatx extraordinari. 1244/2022_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicespresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervencions
10. Despatx extraordinari. 1244/2022_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicespresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
6 intervencions
12. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
1 intervencions
3.1016/2022_Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament tecnològics, per a l’exercici 2022, de l’Institut de Competitivitat Empresarial (IVACE)
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
12. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
4 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
12. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
5 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
12. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
3 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
3.1016/2022_Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament tecnològics, per a l’exercici 2022, de l’Institut de Competitivitat Empresarial (IVACE)
12. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
12. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
12. Precs i preguntes
Matíes García Ruix
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
12. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
12. Precs i preguntes
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
3 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
12. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
7 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
10. Despatx extraordinari. 1244/2022_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicespresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
12. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
3.1016/2022_Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament tecnològics, per a l’exercici 2022, de l’Institut de Competitivitat Empresarial (IVACE)
10. Despatx extraordinari. 1244/2022_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicespresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. Declaració Institucional de «Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna»
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2022 del dia 8 de febrer
3.1016/2022_Aprovació de la participació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament tecnològics, per a l’exercici 2022, de l’Institut de Competitivitat Empresarial (IVACE)
10. Despatx extraordinari. 1244/2022_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicespresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:02:29)
CIUDADANOS
3
(00:04:01)
COMPROMIS
38
(01:01:29)
CONTIGO
5
(00:08:46)
CUPO
4
(00:05:45)
PP
16
(00:24:00)
PSPV-PSOE
4
(00:08:22)
VOX
7
(00:03:42)