logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 de juny de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00002559Q.
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:32)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:00)
Copiar URL
foto
(00:02:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:06)
Copiar URL
3. PERSONAL. Referència: 2022/00001481L.
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:32)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:23)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:07:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:11:11)
Copiar URL
11 intervencions
4 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:34:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:37:49)
Copiar URL
7. SERVEIS MUNICIPALS. Referència: 2022/00002218C.
21 intervencions
8. TRESORERIA, RECAPTACIO I RENDES. Referència: 2022/00000472J.
9 intervencions
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:19:29)
Copiar URL
foto
(01:20:27)
Copiar URL
foto
(01:22:54)
Copiar URL
foto
(01:25:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:29:47)
Copiar URL
18 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
56 intervencions
foto
(02:34:27)
Copiar URL
foto
(02:37:01)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Josep Vicent García i Tamarit
Càrrec: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
46 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 7/2022, celebrada el dia 10 de maig.
2. Aprovació modificació de pressupost núm. 17/2022 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
3. Aprovació de les festes locals de l’any 2023
4. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 del PGOU en l’àmbit de la zona urbana “El Barranquet”, S.U.E. R. 9 i en l’àmbit del sòl industrial sector II-1
5. Aprovació definitiva del Pla parcial del sector R-18 promogut per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. Aprovació de l'execució de les sentències núm. 164/2021, de 14 d’abril, i núm. 408/2021, de 15 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, recaigudes, respectivament en els Procediments Ordinaris 1/000107/2019 i 1/000108/2019
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
8. Aprovació de l’adjudicació del prèstec núm 1 del pressupost 2022
9. Aprovació de l’acord per a la remisió i notificació, per mitjans electrònics, de les convocatòries d'òrgans col·legiats
10. Dació compte al Ple de l'informe anual d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat. Control Financer Permanent Planificable derivat d'una obligació legal.
11. Dació de compte al Ple de l'informe de l'auditoria de sistemes anuals per a la verificació dels registres comptables de factures. Control Financer Permanent Planificable derivat d'una obligació legal.
12. Dació de compte al Ple de l'informe definitiu de control financer permanent planificable sobre el saldo del compte 413 en l'exercici 2021, en compliment del que es disposa en la DA 3ª de la LO 9/2013.
13. Dació de compte de la resolució núm. 2022/002143, de data 31 de maig, sobre aprovació del Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Generation
14. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Iris Marco Pérez
Càrrec: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
6 intervencions
2. Aprovació modificació de pressupost núm. 17/2022 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
8. Aprovació de l’adjudicació del prèstec núm 1 del pressupost 2022
15. PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Càrrec: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 intervencions
15. PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
2 intervencions
15. PRECS I PREGUNTES
Boni Carrillo Mahiques
Càrrec: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervencions
15. PRECS I PREGUNTES
Maria Regina Llavata i Salavert
Càrrec: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
15. PRECS I PREGUNTES
Rebeca Pizarro Coma
Càrrec: Educació | PSPV-PSOE
foto
8 intervencions
5. Aprovació definitiva del Pla parcial del sector R-18 promogut per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
9. Aprovació de l’acord per a la remisió i notificació, per mitjans electrònics, de les convocatòries d'òrgans col·legiats
15. PRECS I PREGUNTES
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
17 intervencions
4. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 del PGOU en l’àmbit de la zona urbana “El Barranquet”, S.U.E. R. 9 i en l’àmbit del sòl industrial sector II-1
5. Aprovació definitiva del Pla parcial del sector R-18 promogut per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. Aprovació de l'execució de les sentències núm. 164/2021, de 14 d’abril, i núm. 408/2021, de 15 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, recaigudes, respectivament en els Procediments Ordinaris 1/000107/2019 i 1/000108/2019
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
15. PRECS I PREGUNTES
Mª Carmen Contelles Llopis
Càrrec: Portaveu | PP
foto
9 intervencions
5. Aprovació definitiva del Pla parcial del sector R-18 promogut per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
9. Aprovació de l’acord per a la remisió i notificació, per mitjans electrònics, de les convocatòries d'òrgans col·legiats
15. PRECS I PREGUNTES
Rosana Marín Rausell
Càrrec: Regidora | PP
foto
5 intervencions
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
15. PRECS I PREGUNTES
Abel Martí Cervera
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
8. Aprovació de l’adjudicació del prèstec núm 1 del pressupost 2022
15. PRECS I PREGUNTES
Matíes García Ruix
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
15. PRECS I PREGUNTES
Federico Martí Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
15. PRECS I PREGUNTES
Inmaculada Belenguer López
Càrrec: Portaveu | CIUDADANOS
foto
6 intervencions
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
15. PRECS I PREGUNTES
José Luis Martín Gómez
Càrrec: Regidor | CIUDADANOS
foto
1 intervencions
15. PRECS I PREGUNTES
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Regidor | VOX
foto
6 intervencions
9. Aprovació de l’acord per a la remisió i notificació, per mitjans electrònics, de les convocatòries d'òrgans col·legiats
15. PRECS I PREGUNTES
Ignacio del Saz Salazar
Càrrec: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
9 intervencions
2. Aprovació modificació de pressupost núm. 17/2022 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
3. Aprovació de les festes locals de l’any 2023
4. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 del PGOU en l’àmbit de la zona urbana “El Barranquet”, S.U.E. R. 9 i en l’àmbit del sòl industrial sector II-1
5. Aprovació definitiva del Pla parcial del sector R-18 promogut per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. Aprovació de l'execució de les sentències núm. 164/2021, de 14 d’abril, i núm. 408/2021, de 15 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, recaigudes, respectivament en els Procediments Ordinaris 1/000107/2019 i 1/000108/2019
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
8. Aprovació de l’adjudicació del prèstec núm 1 del pressupost 2022
9. Aprovació de l’acord per a la remisió i notificació, per mitjans electrònics, de les convocatòries d'òrgans col·legiats
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
9 intervencions
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 7/2022, celebrada el dia 10 de maig.
2. Aprovació modificació de pressupost núm. 17/2022 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
3. Aprovació de les festes locals de l’any 2023
4. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 del PGOU en l’àmbit de la zona urbana “El Barranquet”, S.U.E. R. 9 i en l’àmbit del sòl industrial sector II-1
5. Aprovació definitiva del Pla parcial del sector R-18 promogut per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. Aprovació de l'execució de les sentències núm. 164/2021, de 14 d’abril, i núm. 408/2021, de 15 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, recaigudes, respectivament en els Procediments Ordinaris 1/000107/2019 i 1/000108/2019
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del cementeri municipal
8. Aprovació de l’adjudicació del prèstec núm 1 del pressupost 2022
9. Aprovació de l’acord per a la remisió i notificació, per mitjans electrònics, de les convocatòries d'òrgans col·legiats
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
18
(00:10:14)
CIUDADANOS
7
(00:09:09)
COMPROMIS
56
(01:08:40)
CUPO
17
(00:48:42)
PP
22
(00:44:18)
PSPV-PSOE
12
(00:07:53)
VOX
6
(00:07:21)