logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 1 d'agost de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:37)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:06)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:52)
Copiar URL
11 intervenciones
7 intervenciones
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:38:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:44:02)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:44:29)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:45:23)
Copiar URL
17 intervenciones
1 intervenciones
61 intervenciones
foto
(01:06:45)
Copiar URL
foto
(01:13:41)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(01:32:35)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Abel Martí Cervera
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
30 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00012584F. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 12/2023 de 6 de juliol i 13/2023 de 13 de juliol
2. URBANISME. Referència: 2023/00005561T. Aprovació definitiva de l’estudi de detall en el carrer Rodríguez de la Fuente, núm. 46, cantonada amb el carrer Corts Valencianes
3. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del programa d’actuació integrada, per gestió directa municipal, de la unitat d’execució núm. 1 del sector R-18: Resolució de recursos i al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació definitiva.
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011638G. Aprovació de la designació del representant de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la Mancomunitat Camp de Túria
5. PERSONAL. Referència: 2023/00012103D. Aprovació dels festius locals per a l'any 2024
6. PERSONAL. Referència: 2023/00012270S. Aprovació de la modificació del lloc d’interventor/a en la relació de llocs de treball
7. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
Marina Rubio Rabés
Cargo: Personal i Recursos Humans | PP
foto
6 intervenciones
6. PERSONAL. Referència: 2023/00012270S. Aprovació de la modificació del lloc d’interventor/a en la relació de llocs de treball
Ana Cantero Guillot
Cargo: Cultura i Benestar Social | PP
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Christian Baterno Sanía
Cargo: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Inés Peiró Cervera
Cargo: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
4 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Jaime Ruix Serra
Cargo: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
10 intervenciones
2. URBANISME. Referència: 2023/00005561T. Aprovació definitiva de l’estudi de detall en el carrer Rodríguez de la Fuente, núm. 46, cantonada amb el carrer Corts Valencianes
3. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del programa d’actuació integrada, per gestió directa municipal, de la unitat d’execució núm. 1 del sector R-18: Resolució de recursos i al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació definitiva.
10. Precs i preguntes.
Noelia Moya Hernández
Cargo: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Cargo: Portaveu | COMPROMIS
foto
14 intervenciones
2. URBANISME. Referència: 2023/00005561T. Aprovació definitiva de l’estudi de detall en el carrer Rodríguez de la Fuente, núm. 46, cantonada amb el carrer Corts Valencianes
3. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del programa d’actuació integrada, per gestió directa municipal, de la unitat d’execució núm. 1 del sector R-18: Resolució de recursos i al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació definitiva.
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011638G. Aprovació de la designació del representant de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la Mancomunitat Camp de Túria
5. PERSONAL. Referència: 2023/00012103D. Aprovació dels festius locals per a l'any 2024
10. Precs i preguntes.
Iris Marco i Pérez
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
6. PERSONAL. Referència: 2023/00012270S. Aprovació de la modificació del lloc d’interventor/a en la relació de llocs de treball
10. Precs i preguntes.
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Portaveu | VOX
foto
6 intervenciones
3. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del programa d’actuació integrada, per gestió directa municipal, de la unitat d’execució núm. 1 del sector R-18: Resolució de recursos i al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació definitiva.
6. PERSONAL. Referència: 2023/00012270S. Aprovació de la modificació del lloc d’interventor/a en la relació de llocs de treball
10. Precs i preguntes.
José Antonio Minguez Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes.
María Isabel Cerezo Sánchez
Cargo: Regidora | VOX
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Noemí Morales Nula
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
8 intervenciones
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011638G. Aprovació de la designació del representant de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la Mancomunitat Camp de Túria
6. PERSONAL. Referència: 2023/00012270S. Aprovació de la modificació del lloc d’interventor/a en la relació de llocs de treball
10. Precs i preguntes.
Pedro Garcia Olmo
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes.
Esther Pérez Andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. URBANISME. Referència: 2023/00005561T. Aprovació definitiva de l’estudi de detall en el carrer Rodríguez de la Fuente, núm. 46, cantonada amb el carrer Corts Valencianes
3. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del programa d’actuació integrada, per gestió directa municipal, de la unitat d’execució núm. 1 del sector R-18: Resolució de recursos i al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació definitiva.
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011638G. Aprovació de la designació del representant de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la Mancomunitat Camp de Túria
5. PERSONAL. Referència: 2023/00012103D. Aprovació dels festius locals per a l'any 2024
6. PERSONAL. Referència: 2023/00012270S. Aprovació de la modificació del lloc d’interventor/a en la relació de llocs de treball
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00012584F. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 12/2023 de 6 de juliol i 13/2023 de 13 de juliol
2. URBANISME. Referència: 2023/00005561T. Aprovació definitiva de l’estudi de detall en el carrer Rodríguez de la Fuente, núm. 46, cantonada amb el carrer Corts Valencianes
3. URBANISME. Referència: 2022/00012937L. Aprovació del programa d’actuació integrada, per gestió directa municipal, de la unitat d’execució núm. 1 del sector R-18: Resolució de recursos i al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació definitiva.
4. ALCALDIA. Referència: 2023/00011638G. Aprovació de la designació del representant de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la Mancomunitat Camp de Túria
5. PERSONAL. Referència: 2023/00012103D. Aprovació dels festius locals per a l'any 2024
6. PERSONAL. Referència: 2023/00012270S. Aprovació de la modificació del lloc d’interventor/a en la relació de llocs de treball
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:03:56)
CENTRATS en la Pobla
1
(00:01:08)
COMPROMIS
24
(00:52:18)
CUPO
12
(00:28:46)
PP
43
(00:38:55)
PSPV-PSOE
10
(00:18:50)
VOX
9
(00:07:07)