logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de setembre de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:43)
Copiar URL
8 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(00:08:55) - 7. Mocions
1 intervenciones
65 intervenciones
foto
(00:09:18)
Copiar URL
foto
(00:13:24)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:27:00)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(00:35:34)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:37:15)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:39:47)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(01:31:31)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Abel Martí Cervera
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
27 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00014022L. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 14/2023, celebrada el dia 1 d’agost
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00012586D. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en el Consorci València Interior
3. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00012814F. Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al segon trimestre del 2023
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2023/00012368K. Dació de compte al Ple de la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent al primer trimestre de l’exercici 2023
5. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
6. Despatx extraordinari
7. Mocions
Marina Rubio Rabés
Cargo: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Cargo: Hisenda i Festes | PP
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Cargo: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
4 intervenciones
8. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Cargo: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
7 intervenciones
8. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Cargo: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
4 intervenciones
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00012586D. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en el Consorci València Interior
8. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Cargo: Portaveu | COMPROMIS
foto
5 intervenciones
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00012586D. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en el Consorci València Interior
8. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Portaveu | VOX
foto
4 intervenciones
8. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
4 intervenciones
8. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Cargo: Regidora | VOX
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00012586D. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en el Consorci València Interior
8. Precs i preguntes
Pedro Garcia Olmo
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervenciones
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00012586D. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en el Consorci València Interior
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2023/00014022L. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 14/2023, celebrada el dia 1 d’agost
2. ALCALDIA. Referència: 2023/00012586D. Aprovació de la designació de representant de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en el Consorci València Interior
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
3
(00:00:45)
CENTRATS en la Pobla
5
(00:04:41)
COMPROMIS
14
(00:28:24)
CUPO
11
(00:11:36)
PP
30
(00:23:31)
PSPV-PSOE
7
(00:10:23)
VOX
10
(00:08:27)