logo
digiacta
buscar
Año
Ple extraordinari 26 de març de 2021
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
13 intervenciones
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:43:24)
Copiar URL
foto
(00:44:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:45:26)
Copiar URL
26 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
12 intervenciones
1. 4784/2020_Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació, per taxació conjunta, per a l’obtenció de la parcel·la qualificada de dotacional pública múltiple, Clau QM-1, situada a l’avinguda de Colom, núm. 78
2. 1274/2021_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2021
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
2. 1274/2021_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2021
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
5 intervenciones
1. 4784/2020_Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació, per taxació conjunta, per a l’obtenció de la parcel·la qualificada de dotacional pública múltiple, Clau QM-1, situada a l’avinguda de Colom, núm. 78
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervenciones
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
5 intervenciones
1. 4784/2020_Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació, per taxació conjunta, per a l’obtenció de la parcel·la qualificada de dotacional pública múltiple, Clau QM-1, situada a l’avinguda de Colom, núm. 78
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
3 intervenciones
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Mª. Jessica Crespo Poveda
Cargo: Interventora | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervenciones
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 intervenciones
1. 4784/2020_Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació, per taxació conjunta, per a l’obtenció de la parcel·la qualificada de dotacional pública múltiple, Clau QM-1, situada a l’avinguda de Colom, núm. 78
2. 1274/2021_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2021
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervenciones
1. 4784/2020_Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació, per taxació conjunta, per a l’obtenció de la parcel·la qualificada de dotacional pública múltiple, Clau QM-1, situada a l’avinguda de Colom, núm. 78
2. 1274/2021_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2021
3. 1492/2021_Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanents de Tresoreria per a despeses generals
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
8
(00:06:21)
COMPROMIS
20
(01:02:41)
CONTIGO
1
(00:03:32)
CUPO
5
(00:17:00)
PP
5
(00:23:08)
PSPV-PSOE
1
(00:06:33)
VOX
3
(00:04:59)