logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 12 d'abril de 2022
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:22)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:59)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:05:07)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
28 intervenciones
50 intervenciones
foto
(01:13:38)
Copiar URL
foto
(01:14:42)
Copiar URL
foto
(01:17:18)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(01:55:57)
Copiar URL
foto
Públic
LA POBLA DE VALLBONA
(02:00:11)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
25 intervenciones
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 3/2022 del 8 de març i 4/2022 del 27 de març.
2. 1692/2022_ Aprovació inicial del reglament regulador de la creació i funcionament de la comissió tècnica de valoració i geguiment de prestacions econòmiques, la comissió d'intervenció social i la comissió tècnica organitzativa dels serveis socials de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
3. 1794/2022_ Dació de compte al Ple de la corporació de l'informe de control financer núm. 169/2022 en relació a l'informe/resum de les actuacions de control intern realitzades en l'exercici 2021.
4. 1805/2022_ Dació de compte al Ple de la corporació del pla anual de control financer per a l'exercici 2022
5. Dació de compte de les resolucions d'Alcaldia i regidories delegades
6. Despatx extraordinari
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
7 intervenciones
6. Despatx extraordinari
8. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
6. Despatx extraordinari
8. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2. 1692/2022_ Aprovació inicial del reglament regulador de la creació i funcionament de la comissió tècnica de valoració i geguiment de prestacions econòmiques, la comissió d'intervenció social i la comissió tècnica organitzativa dels serveis socials de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
5 intervenciones
8. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
6 intervenciones
8. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
7 intervenciones
6. Despatx extraordinari
8. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
6. Despatx extraordinari
8. Precs i preguntes
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
8. Precs i preguntes
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
8. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
3 intervenciones
6. Despatx extraordinari
8. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
3 intervenciones
6. Despatx extraordinari
8. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
3 intervenciones
2. 1692/2022_ Aprovació inicial del reglament regulador de la creació i funcionament de la comissió tècnica de valoració i geguiment de prestacions econòmiques, la comissió d'intervenció social i la comissió tècnica organitzativa dels serveis socials de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
6. Despatx extraordinari
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 3/2022 del 8 de març i 4/2022 del 27 de març.
2. 1692/2022_ Aprovació inicial del reglament regulador de la creació i funcionament de la comissió tècnica de valoració i geguiment de prestacions econòmiques, la comissió d'intervenció social i la comissió tècnica organitzativa dels serveis socials de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
6. Despatx extraordinari
Públic
Cargo: | LA POBLA DE VALLBONA
foto
2 intervenciones
8. Precs i preguntes
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
9
(00:04:46)
CIUDADANOS
3
(00:00:41)
COMPROMIS
39
(01:01:10)
CONTIGO
6
(00:08:36)
CUPO
5
(00:04:42)
LA POBLA DE VALLBONA
2
(00:01:49)
PP
18
(00:32:43)
PSPV-PSOE
2
(00:03:45)
VOX
3
(00:01:57)