logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 10 de maig de 2022
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:29)
Copiar URL
12 intervenciones
14 intervenciones
9 intervenciones
11 intervenciones
11 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
34 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(03:58:47)
Copiar URL
foto
(04:06:55)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
27 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 5/2022 del dia 12 d’abril i 6/2022 del dia 21 d’abril
2. 319/2021_Aprovació de la renúncia de la delegació de competències, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’actuació “adequació tèrmica, construcció aules tècniques, mobiliari aules cicle del centre IES La Vereda” (Pla Edificant) i atorgament d’una nova delegació
3. 2373/2022_Aprovació de la sol·licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp del Túria i aprovació de la modificació dels estatuts d’aquesta entitat
4. 2321/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per a l’any 2022
5. 2322/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2323/2022_Aprovació de la modificació núm. 2/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. 2423/2022_Dació de compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat, 1er trimestre del 2022
8. 2511/2022_Dació de compte al Ple sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament de la informació al Ministeri d’Administracions Públiques sobre l’execució trimestral del 1er trimestre del 2022
9. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
12. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
3. 2373/2022_Aprovació de la sol·licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp del Túria i aprovació de la modificació dels estatuts d’aquesta entitat
5. 2322/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2323/2022_Aprovació de la modificació núm. 2/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
4. 2321/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per a l’any 2022
5. 2322/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2323/2022_Aprovació de la modificació núm. 2/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
3. 2373/2022_Aprovació de la sol·licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp del Túria i aprovació de la modificació dels estatuts d’aquesta entitat
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
2. 319/2021_Aprovació de la renúncia de la delegació de competències, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’actuació “adequació tèrmica, construcció aules tècniques, mobiliari aules cicle del centre IES La Vereda” (Pla Edificant) i atorgament d’una nova delegació
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
7 intervenciones
5. 2322/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
12. Precs i preguntes
Pedro García Olmo
Cargo: Comerç | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
12. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
3 intervenciones
12. Precs i preguntes
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
7 intervenciones
3. 2373/2022_Aprovació de la sol·licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp del Túria i aprovació de la modificació dels estatuts d’aquesta entitat
12. Precs i preguntes
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
7 intervenciones
4. 2321/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per a l’any 2022
5. 2322/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2323/2022_Aprovació de la modificació núm. 2/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
12. Precs i preguntes
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
6 intervenciones
2. 319/2021_Aprovació de la renúncia de la delegació de competències, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’actuació “adequació tèrmica, construcció aules tècniques, mobiliari aules cicle del centre IES La Vereda” (Pla Edificant) i atorgament d’una nova delegació
12. Precs i preguntes
Federico Martí Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
12. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
5 intervenciones
2. 319/2021_Aprovació de la renúncia de la delegació de competències, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’actuació “adequació tèrmica, construcció aules tècniques, mobiliari aules cicle del centre IES La Vereda” (Pla Edificant) i atorgament d’una nova delegació
12. Precs i preguntes
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
7 intervenciones
2. 319/2021_Aprovació de la renúncia de la delegació de competències, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’actuació “adequació tèrmica, construcció aules tècniques, mobiliari aules cicle del centre IES La Vereda” (Pla Edificant) i atorgament d’una nova delegació
3. 2373/2022_Aprovació de la sol·licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp del Túria i aprovació de la modificació dels estatuts d’aquesta entitat
4. 2321/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per a l’any 2022
5. 2322/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2323/2022_Aprovació de la modificació núm. 2/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
12. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 5/2022 del dia 12 d’abril i 6/2022 del dia 21 d’abril
2. 319/2021_Aprovació de la renúncia de la delegació de competències, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a l’actuació “adequació tèrmica, construcció aules tècniques, mobiliari aules cicle del centre IES La Vereda” (Pla Edificant) i atorgament d’una nova delegació
3. 2373/2022_Aprovació de la sol·licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp del Túria i aprovació de la modificació dels estatuts d’aquesta entitat
4. 2321/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per a l’any 2022
5. 2322/2022_Aprovació de la modificació núm. 1/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6. 2323/2022_Aprovació de la modificació núm. 2/2022 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
13
(00:14:09)
COMPROMIS
41
(02:06:13)
CONTIGO
3
(00:07:26)
CUPO
7
(00:12:23)
PP
22
(01:04:25)
PSPV-PSOE
6
(00:11:52)
VOX
5
(00:05:26)