logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 12 de juliol de 2022
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2022/00004473K
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:43)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:06)
Copiar URL
foto
(00:01:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:03:45)
Copiar URL
24 intervenciones
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:10:35)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:14:06)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:14:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:16:26)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Ignacio del Saz Salazar
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:16:55)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(01:18:32)
Copiar URL
1 intervenciones
13 intervenciones
50 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Josep Vicent García i Tamarit
Cargo: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
28 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 8/2022, celebrada el dia 14 de juny
2. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2021
3. Aprovació de l’execució sentència número 108, de data 17/02/2022, del TSJ de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, que anul·la la qualificació com a sòl dotacional públic “QM-1” del solar situat en la avinguda Colom, 78
4. Aprovació de la modificació de l’article 20 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. Aprovació de la modificació de l’article 38 de l’Acord de les condicions de treball entre la Corporació i els funcionaris públics de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6.Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la Concessió de Subvencions i Premis de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
7. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DE REGIDORIES DELEGADES
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
Iris Marco Pérez
Cargo: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
2. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2021
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Cultura, Div. funcional, Dependència i Patrimoni | COMPROMIS
foto
5 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Cargo: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Act. Econòmiques, Sanitat, Turisme | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
4. Aprovació de la modificació de l’article 20 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. Aprovació de la modificació de l’article 38 de l’Acord de les condicions de treball entre la Corporació i els funcionaris públics de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Boni Carrillo Mahiques
Cargo: Agricultura, Medi Ambient i Salut pública | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Maria Regina Llavata i Salavert
Cargo: Serveis Socials i Drets civils | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Rebeca Pizarro Coma
Cargo: Educació | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
16 intervenciones
3. Aprovació de l’execució sentència número 108, de data 17/02/2022, del TSJ de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, que anul·la la qualificació com a sòl dotacional públic “QM-1” del solar situat en la avinguda Colom, 78
9. PRECS I PREGUNTES
Jaime Ruix Serra
Cargo: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Mª Carmen Contelles Llopis
Cargo: Portaveu | PP
foto
8 intervenciones
3. Aprovació de l’execució sentència número 108, de data 17/02/2022, del TSJ de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, que anul·la la qualificació com a sòl dotacional públic “QM-1” del solar situat en la avinguda Colom, 78
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
9. PRECS I PREGUNTES
Rosana Marín Rausell
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
9. PRECS I PREGUNTES
Abel Martí Cervera
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
9. PRECS I PREGUNTES
Matíes García Ruix
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Marina Rubio Rabés
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
9. PRECS I PREGUNTES
Inmaculada Belenguer López
Cargo: Portaveu | CIUDADANOS
foto
1 intervenciones
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
José Luis Martín Gómez
Cargo: Regidor | CIUDADANOS
foto
4 intervenciones
3. Aprovació de l’execució sentència número 108, de data 17/02/2022, del TSJ de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, que anul·la la qualificació com a sòl dotacional públic “QM-1” del solar situat en la avinguda Colom, 78
9. PRECS I PREGUNTES
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Regidor | VOX
foto
8 intervenciones
3. Aprovació de l’execució sentència número 108, de data 17/02/2022, del TSJ de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, que anul·la la qualificació com a sòl dotacional públic “QM-1” del solar situat en la avinguda Colom, 78
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
9. PRECS I PREGUNTES
Ignacio del Saz Salazar
Cargo: Vicesecretari | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2021
3. Aprovació de l’execució sentència número 108, de data 17/02/2022, del TSJ de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, que anul·la la qualificació com a sòl dotacional públic “QM-1” del solar situat en la avinguda Colom, 78
4. Aprovació de la modificació de l’article 20 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. Aprovació de la modificació de l’article 38 de l’Acord de les condicions de treball entre la Corporació i els funcionaris públics de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6.Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la Concessió de Subvencions i Premis de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
8 intervenciones
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 8/2022, celebrada el dia 14 de juny
2. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, corresponent a l’exercici 2021
3. Aprovació de l’execució sentència número 108, de data 17/02/2022, del TSJ de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, que anul·la la qualificació com a sòl dotacional públic “QM-1” del solar situat en la avinguda Colom, 78
4. Aprovació de la modificació de l’article 20 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
5. Aprovació de la modificació de l’article 38 de l’Acord de les condicions de treball entre la Corporació i els funcionaris públics de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
6.Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la Concessió de Subvencions i Premis de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
13
(00:07:31)
CIUDADANOS
5
(00:05:29)
COMPROMIS
41
(01:00:10)
CONTIGO
1
(00:03:40)
CUPO
16
(00:39:48)
PP
20
(00:40:36)
PSPV-PSOE
2
(00:04:38)
VOX
8
(00:06:04)