logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 de juliol de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:04)
Copiar URL
9 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(00:09:45) - 9. Mocions
1 intervencions
49 intervencions
foto
(00:10:00)
Copiar URL
foto
(00:11:45)
Copiar URL
foto
(00:13:36)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(01:03:59)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
29 intervencions
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 10/2023, celebrada el dia 17 de juny i núm. 11/2023, celebrada el dia 23 de juny
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
3. Donar compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al primer trimestre del 2023
4. Dació compte al Ple de l'informe anual d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l´exercici 2022, donant compliment al que disposa l’article 12.2 de la Llei 25/2023
5. Dació de compte al Ple de la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent al primer trimestre de l’exercici 2023
6. Dació de compte al Ple de l'informe d’intervenció núm. 249/2023, de l’auditoria anual del registre comptable de factures, donant compliment al que disposa l´article 12.3 de la Llei 25/2023
7. Dació de compte al Ple de l'informe definitiu de control financer permanent planificable sobre el saldo del compte 413 en l'exercici 2022
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de Regidories Delegades
9. Mocions
Marina Rubio Rabés
Càrrec: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Christian Baterno Sanía
Càrrec: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Càrrec: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Càrrec: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
7 intervencions
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
10. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
10. Precs i preguntes
Pedro Garcia Olmo
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervencions
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervencions
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 10/2023, celebrada el dia 17 de juny i núm. 11/2023, celebrada el dia 23 de juny
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
3
(00:01:25)
CENTRATS en la Pobla
1
(00:00:14)
COMPROMIS
15
(00:37:56)
CUPO
3
(00:11:54)
PP
35
(00:32:04)
PSPV-PSOE
7
(00:17:57)
VOX
4
(00:03:03)