logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 13 de juliol de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:02:04)
Copiar URL
9 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(00:09:45) - 9. Mocions
1 intervenciones
49 intervenciones
foto
(00:10:00)
Copiar URL
foto
(00:11:45)
Copiar URL
foto
(00:13:36)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(01:03:59)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Abel Martí Cervera
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
29 intervenciones
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 10/2023, celebrada el dia 17 de juny i núm. 11/2023, celebrada el dia 23 de juny
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
3. Donar compte al Ple sobre la informació comptable i sobre el compliment de la Llei de Morositat corresponent al primer trimestre del 2023
4. Dació compte al Ple de l'informe anual d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l´exercici 2022, donant compliment al que disposa l’article 12.2 de la Llei 25/2023
5. Dació de compte al Ple de la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent al primer trimestre de l’exercici 2023
6. Dació de compte al Ple de l'informe d’intervenció núm. 249/2023, de l’auditoria anual del registre comptable de factures, donant compliment al que disposa l´article 12.3 de la Llei 25/2023
7. Dació de compte al Ple de l'informe definitiu de control financer permanent planificable sobre el saldo del compte 413 en l'exercici 2022
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de Regidories Delegades
9. Mocions
Marina Rubio Rabés
Cargo: Personal i Recursos Humans | PP
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
Christian Baterno Sanía
Cargo: Educació, Mobilitat, Turisme, Transport | PP
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
Inés Peiró Cervera
Cargo: Agricultura, Joventut i Comerç | PP
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Cargo: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Cargo: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Cargo: Portaveu | COMPROMIS
foto
7 intervenciones
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
10. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
10. Precs i preguntes
Bonifaci Roderic Carrillo Mahiques
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Cargo: Regidora | VOX
foto
1 intervenciones
10. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
10. Precs i preguntes
Pedro Garcia Olmo
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
1 intervenciones
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
2 intervenciones
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors núm. 10/2023, celebrada el dia 17 de juny i núm. 11/2023, celebrada el dia 23 de juny
2. Modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas para el mandato 2023/2027
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
3
(00:01:25)
CENTRATS en la Pobla
1
(00:00:14)
COMPROMIS
15
(00:37:56)
CUPO
3
(00:11:54)
PP
35
(00:32:04)
PSPV-PSOE
7
(00:17:57)
VOX
4
(00:03:03)