logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 8 de febrer de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:41)
Copiar URL
3 intervencions
19 intervencions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:41)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:02:07)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:05:42)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:08:00)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:10:06)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:12:41)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:16:32)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:18:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:19:41)
Copiar URL
17 intervencions
13 intervencions
14 intervencions
14 intervencions
1 intervencions
47 intervencions
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:46:07)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:51:47)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:56:41)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:13:39)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(03:17:18)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(03:20:42)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:33:45)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Abel Martí Cervera
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
32 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 1/2024, celebrada el dia 11 de gener
2. ALCALDIA. Referència: 2024/00000995Y. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentada pel regidor Sr. Pedro García Olmo del grup municipal Socialista PSOE de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
11. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Càrrec: Hisenda i Festes | PP
foto
8 intervencions
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Càrrec: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
14 intervencions
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Càrrec: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Càrrec: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
7 intervencions
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Càrrec: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
4 intervencions
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Càrrec: Portaveu | COMPROMIS
foto
8 intervencions
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
6 intervencions
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
11. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
6 intervencions
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
11 intervencions
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Càrrec: Regidora | VOX
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
15 intervencions
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervencions
2. ALCALDIA. Referència: 2024/00000995Y. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentada pel regidor Sr. Pedro García Olmo del grup municipal Socialista PSOE de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervencions
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 1/2024, celebrada el dia 11 de gener
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:03:31)
CENTRATS en la Pobla
16
(00:26:50)
COMPROMIS
22
(00:48:57)
CUPO
11
(00:17:49)
PP
40
(01:12:34)
PSPV-PSOE
15
(00:31:20)
VOX
15
(00:17:53)