logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 8 de febrer de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:00:41)
Copiar URL
3 intervenciones
19 intervenciones
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:01:41)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:02:07)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:05:42)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:08:00)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:10:06)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:12:41)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:16:32)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(00:18:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:19:41)
Copiar URL
17 intervenciones
13 intervenciones
14 intervenciones
14 intervenciones
1 intervenciones
47 intervenciones
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:46:07)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:51:47)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(02:56:41)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:13:39)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(03:17:18)
Copiar URL
foto
Aléxter Fuertes Zapata
CENTRATS en la Pobla
(03:20:42)
Copiar URL
foto
Jaime Ruix Serra
CENTRATS en la Pobla
(03:33:45)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Abel Martí Cervera
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
32 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 1/2024, celebrada el dia 11 de gener
2. ALCALDIA. Referència: 2024/00000995Y. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentada pel regidor Sr. Pedro García Olmo del grup municipal Socialista PSOE de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
8. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
11. Precs i preguntes
José Maria Romero Llopis
Cargo: Hisenda i Festes | PP
foto
8 intervenciones
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
11. Precs i preguntes
Jaime Ruix Serra
Cargo: Participació, Sanitat, Majors, Industria, ADL | CENTRATS en la Pobla
foto
14 intervenciones
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Aléxter Fuertes Zapata
Cargo: Contractació, TTresoreria, Esports | CENTRATS en la Pobla
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Juan Aguilar Moncayo
Cargo: Urbanisme, Urbanitzacions, Projectes | CUPO
foto
7 intervenciones
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Noelia Moya Hernández
Cargo: Serveis, Innovació, Transparència | CUPO
foto
4 intervenciones
11. Precs i preguntes
Josep Vicent Garcia i Tamarit
Cargo: Portaveu | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Beatriu Palmero i Simon
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
11. Precs i preguntes
Iris Marco i Pérez
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
11. Precs i preguntes
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Miguel Ángel Huerta Asensio
Cargo: Portaveu | VOX
foto
11 intervenciones
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
José Antonio Minguez Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
María Isabel Cerezo Sánchez
Cargo: Regidora | VOX
foto
2 intervenciones
11. Precs i preguntes
Noemí Morales Nula
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
15 intervenciones
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
11. Precs i preguntes
Esther Pérez Andrés
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
5 intervenciones
2. ALCALDIA. Referència: 2024/00000995Y. Presa de raó de l’escrit de renúncia presentada pel regidor Sr. Pedro García Olmo del grup municipal Socialista PSOE de la Pobla de Vallbona
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
6 intervenciones
1. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 1/2024, celebrada el dia 11 de gener
3. REGIDORS EQUIP DE GOVERN. Referència: 2023/00018639J. Aprovació de la designació dels representants del nucli urbà en el Consell de Participació Ciutadana
4. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00000894C. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 3/2024, mitjançant transferències de crèdit
5. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001179Y. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4/2024 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançades amb baixes
6. INTERVENCIÓ. Referència: 2024/00001098V. Aprovació de l’expedient de reconeiximent extrajudicial de crèdits núm. 1/2024
7. SECRETARIA GENERAL. Referència: 2024/00001578Z. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular, Centrats en La Pobla, CUPO i Vox: “Moció per la defensa i protecció de la festa de Sant Sebastià”
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE LA POBLA
11
(00:03:31)
CENTRATS en la Pobla
16
(00:26:50)
COMPROMIS
22
(00:48:57)
CUPO
11
(00:17:49)
PP
40
(01:12:34)
PSPV-PSOE
15
(00:31:20)
VOX
15
(00:17:53)